Zaznacz stronę

Ostatnia aktualizacja: 16.08.2022.

Niniejszy Regulamin określa zasady i przepisy dotyczące korzystania z Naszej Witryny znajdującej się pod adresem https://shoppanel.net/.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed skorzystaniem z usług na naszej stronie internetowej. Jeśli istnieją jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, natychmiast zaprzestań korzystania z naszej witryny.

Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zakładamy, że akceptujesz wszystkie warunki wymienione w tym dokumencie.

Zastrzeżenie: Aby ułatwić naszym użytkownikom, przetłumaczyliśmy wszystkie nasze dokumenty prawne z języka angielskiego na różne języki za pomocą tłumaczenia maszynowego. W niektórych przypadkach tłumaczenie maszynowe może prowadzić do problemów z dokładnością. Jeśli są jakieś części tej polityki, których nie rozumiesz i potrzebujesz więcej informacji, nie wahaj się z nami skontaktować.

DEFINICJE

Słowa z pierwszą literą pisaną wielką literą są zdefiniowane zgodnie z poniższymi definicjami.

 • Strona internetowa – odnosi się do strony internetowej znajdującej się pod adresem https://shoppanel.net/
 • My („Nas”, „Nasz”, „Firma”) – odnosi się do firmy Opinodo, z siedzibą pod adresem Svanvej 22, Kopenhaga, Dania
 • Ty („Twój”) – odnosi się do każdej osoby, która uzyskuje dostęp do naszej witryny
 • Urządzenie — odnosi się do dowolnego urządzenia używanego w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej
 • Warunki — odnosi się do zasad i przepisów wymienionych w niniejszym dokumencie dotyczących korzystania z naszej strony internetowej
 • Usługi – odnosi się do możliwości zarejestrowania konta w naszej Witrynie i dobrowolnego udziału w ankietach hostowanych przez zewnętrznych dostawców usług Opinodo;

Poniższe definicje mają zastosowanie zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.

POTWIERDZENIE

Warunki wymienione w tym dokumencie mają zastosowanie do wszystkich osób, które uzyskują dostęp do naszej Witryny i korzystają z niej. Niniejsze Warunki regulują relacje między Witryną a jej użytkownikiem. Wyjaśniają wszystkie zasady i przepisy, których użytkownicy tej Witryny muszą przestrzegać.

Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zakładamy, że akceptujesz wszystkie Warunki wymienione w tym dokumencie, a także akceptujesz i przestrzegasz Polityki prywatności Spółki. Nasza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób wykorzystujemy, zbieramy i udostępniamy Twoje dane osobowe, gdy uzyskujesz dostęp do Witryny i wyjaśnia Twoje prawa oraz jak chroni Cię prawo.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookie. Jeśli istnieją jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, natychmiast zaprzestań korzystania z naszej witryny.

USŁUGI W SHOPPANEL

Shoppanel oferuje system internetowy do obsługi ankiet badania rynku online, w którym użytkownik jest nagradzany na podstawie wypełnienia ankiet przesłanych mu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub do których użytkownik uzyskał dostęp po zalogowaniu się w Serwisie.

Za pośrednictwem Witryny Opinodo zapewnia Użytkownikowi możliwość zarejestrowania konta użytkownika w Witrynie i dobrowolnego udziału w ankietach internetowych obsługiwanych przez zewnętrznych dostawców usług Opinodo, za wynagrodzeniem (nagroda/zachęta/odszkodowanie za wypełnienie odpowiedniej ankiety).

Rejestrując konto użytkownika w Opinodo, aby uzyskać dostęp i korzystać z Usług, wyraźnie zgadzasz się na otrzymywanie zaproszeń do udziału w ankietach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przeglądarki. W związku z tym Opinodo nie gwarantuje, że otrzymasz określoną minimalną liczbę zaproszeń lub jakichkolwiek zaproszeń do wzięcia udziału w ankiecie.

Przyjmujesz do wiadomości i rozumiesz, że Twój udział w jakiejkolwiek ankiecie, ujawnienie przez Ciebie jakichkolwiek danych osobowych oraz akceptacja lub odrzucenie wszelkich zaproszeń do udziału w ankiecie jest całkowicie dobrowolne.

Zakładając, że będziesz przestrzegać wszystkich Warunków niniejszych Warunków, dajemy Ci ograniczoną, odwołalną, nieprzenoszalną, osobistą, niewyłączną licencję na dostęp i korzystanie z Naszej Witryny i jej Usług.

Użytkownik nie może rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać, publikować, przenosić, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować ani wykorzystywać treści w celach publicznych lub komercyjnych, w tym tekstu, obrazu, dźwięku i wideo, bez naszej pisemnej zgody.

TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

Konto użytkownika jest zwykle tworzone poprzez podanie nam:

 • Twój adres e-mail, unikalne hasło i niezbędne informacje lub
 • klikając przycisk Facebook lub Google na stronach rejestracji (jeśli to zrobisz, automatycznie utworzysz konto powiązane z Twoim profilem na Facebooku lub Google i rozumiesz, że uwzględnimy odpowiednie dane osobowe znalezione na Twoim profilu na Facebooku lub Google jako część Twojego rachunek).

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej Witryny za pośrednictwem niektórych aplikacji dostępnych za pośrednictwem stron trzecich, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, przyjmujesz do wiadomości, że umowa jest między Tobą a Firmą i że żadna strona trzecia nie ma żadnej części w niniejszych Warunkach.

Wyrażasz zgodę na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie, zgodnie z wymaganiami naszego procesu rejestracji w Witrynie oraz na utrzymywanie i niezwłoczne aktualizowanie informacji podanych podczas rejestracji, aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne przez cały czas.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, możemy zamknąć Twoje konto użytkownika w Witrynie i odmówić Ci możliwość dostępu i korzystania z Usług.

Zgadzasz się zwolnić Nas z odpowiedzialności i ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków.

OGRANICZENIE WIEKOWE

Aby utworzyć konto użytkownika i korzystać z naszych Usług, musisz mieć co najmniej 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, ale powyżej wymaganego wieku wymaganego do wyrażenia zgody na korzystanie z usług internetowych w miejscu, w którym mieszkasz (tj. 13 lat w USA) zachęcamy do zaproszenia rodzica lub opiekuna prawnego do pomocy w rejestracji konto użytkownika w Serwisie.

Jeśli nie jesteś w wieku pozwalającym na korzystanie z usług online, nie możesz utworzyć konta użytkownika ani korzystać z Usług. Jeśli odkryjemy, że naruszyłeś to, usuniemy Twoje konto użytkownika, według naszego wyłącznego uznania.

ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA

Jako użytkownik zgadzasz się:

 • nie przesyłać ani nie rozpowszechniać nieprzyzwoitych, pornograficznych, nienawistnych lub obraźliwych treści;
 • nie zamieszczać niechcianych linków lub linków SPAMOWYCH w naszym imieniu ani nie kierować w ten sposób osób do Naszej Witryny;
 • nie przesyłać złośliwego oprogramowania, takiego jak konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, anulowania, uszkodzone pliki lub uszkodzone dane lub jakiekolwiek inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić Naszą Witrynę;
 • nie próbować uzyskać haseł lub innych danych osobowych od innych członków;
 • nie opracowywać ani nie stosować metod oszustw ręcznie, udostępnianych online lub za pomocą oprogramowania w celu uzyskania (nie tylko) nieuzasadnionych zarobków;
 • nie zagrażać w żaden sposób naszym pracownikom ani kierownictwu naszej firmy.

Bonusy powitalne i inne bonusy lub nagrody marketingowe nie zostaną wypłacone, jeśli mamy jakiekolwiek powody, by sądzić, że zastosowano nielegalną metodę, taką jak: zdobycie więcej niż jednego bonusu/nagrody na gospodarstwo domowe/IP, użycie robotów do tworzenia kont i generowania dochód.

OGRANICZENIA POJEDYNCZEGO KONTA

Nasi użytkownicy są ograniczeni do jednego konta. Aby utworzyć profil na naszej stronie internetowej, będziesz musiał zarejestrować się za pomocą adresu e-mail, którego używasz do swojego konta PayPal. Pamiętaj, że użytkownicy są również ograniczeni do jednego konta PayPal, z którego może korzystać tylko jeden użytkownik.

Oznacza to, że użytkownicy nie mogą korzystać z tego samego konta PayPal, co inni członkowie. Tylko osoba, która zarejestrowała się za pomocą adresu e-mail użytego do konta PayPal, może wypłacić środki na to konto.

Każde naruszenie tych warunków spowoduje natychmiastowe usunięcie danego konta. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia danego konta bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

WERYFIKACJA KONTA

W każdej chwili możemy poprosić o weryfikację konta. Weryfikacja konta jest niezbędnym krokiem do zapewnienia bezpieczeństwa Twojego konta i wszystkich danych. Dodanie tej dodatkowej warstwy ochrony pozwala nam trzymać zagrożenia i wszelkie potencjalne nadużycia z dala od naszej witryny.

W przypadku, gdy Twoje konto zostanie wybrane do weryfikacji konta, będziesz musiał postępować zgodnie z instrukcjami weryfikacji, które Ci dostarczymy. Po zakończeniu procesu weryfikacji będziesz mógł wrócić do swojego pulpitu nawigacyjnego i kontynuować wypełnianie ankiet online.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie jest wypłacane, gdy spełnione są następujące warunki:

 • Zarobiona kwota przekracza próg wypłaty. Próg wypłaty jest publikowany na stronie wypłat i różni się w zależności od kraju.
 • Wypracowana kwota zostaje zatwierdzona do wypłaty (zmiana statusu z oczekującej na wypłatę).

REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI I USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

Jako członek zgadzasz się, że mamy prawo kontaktować się z Tobą za pomocą odpowiednich wiadomości e-mail i aplikacji mobilnych, o ile jesteś naszym członkiem. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości, możesz zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio z pulpitu użytkownika lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@shoppanel.net.

Jeśli chcesz usunąć swoje konto użytkownika, możesz usunąć je z panelu ustawień swojego konta użytkownika lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres support@shoppanel.net z prośbą o usunięcie konta użytkownika. Po takim żądaniu trwale usuniemy Twoje konto użytkownika, jak również wszelkie dane zawarte na koncie użytkownika, w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od złożenia przez Ciebie prośby o usunięcie.

Użytkownicy, którzy nie zalogowali się ani nie wykazali żadnej aktywności w naszej Witrynie w ciągu sześciu (6) miesięcy, zostaną oznaczeni jako nieaktywni, a zdobyte punkty zostaną ustawione na zero/puste/wygasłe.

UMOWA O NIEUJAWNIANIU I POUFNOŚCI DOTYCZĄCEJ ANKIET NA SHOPPANELU

Informacje i treści dostępne Użytkownikowi podczas korzystania z usług mogą zawierać tajemnice handlowe lub inne poufne lub zastrzeżone informacje pochodzące od dostawców lub licencjodawców.

Zgadzasz się zachować to w ścisłej tajemnicy i nie przekazywać żadnej innej osobie informacji i treści, do których uzyskałeś dostęp lub o których dowiedziałeś się poprzez udział w ankiecie, projekcie lub innych działaniach związanych z badaniem rynku związanych z usługami.

Użytkownik nie może wykorzystywać takich informacji ani treści do celów innych niż własny udział w usługach zgodnie z niniejszą umową. Niniejszym zgadzasz się na natychmiastowe powiadomienie nas, jeśli wiesz lub podejrzewasz użycie lub ujawnienie lub dostęp do takich informacji lub treści innych niż wyraźnie określone w niniejszej umowie.

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Całe oprogramowanie i materiały dostępne w naszej Witrynie są naszą własnością i służą wyłącznie do celów niekomercyjnych, informacyjnych i osobistych. Wszelkie prawa są przez nas zastrzeżone. O ile nie istnieje pisemna zgoda właścicieli Firmy, nic w Witrynie nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych.

Nie możesz ponownie publikować, sprzedawać ani wypożyczać żadnych materiałów, które pojawiają się na naszej stronie internetowej.

Jeśli zauważymy, że naruszasz niniejsze Warunki, możemy podjąć niezbędne kroki w celu zbadania i ścigania tego zachowania oraz zapobiegania wszelkim innym naruszeniom naszych Warunków.

TREŚCI GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Ponosisz odpowiedzialność prawną za wszelkie materiały, które generujesz i przesyłasz do tej Witryny. Obejmuje to między innymi komentarze, pytania, notatki, media lub wszelkie inne informacje, które publikujesz w naszej Witrynie lub przesyłasz nam pocztą elektroniczną.

Nie możesz korzystać z naszej strony internetowej w celu:

 • Publikuj negatywne lub dyskredytujące komentarze i materiały;
 • Zamieszczać jakichkolwiek nielegalnych, napastliwych, obraźliwych, obraźliwych, dyskryminujących i pornograficznych treści lub zachęcać do tego inne osoby;
 • publikować fałszywe, zwodnicze lub wprowadzające w błąd materiały;
 • Wysyłaj lub zamawiaj materiały reklamowe lub promocyjne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści generowane przez użytkowników. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, które publikujesz w tej Witrynie i przesyłasz do Nas.

Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się i potwierdzasz, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane przez innych użytkowników, w tym za ich legalność, dokładność lub przyzwoitość.

Mamy prawo do edytowania i usuwania wszelkich treści, które pojawiają się w naszej Witrynie, z dowolnego powodu.

Aby dowiedzieć się więcej o zabronionych czynnościach, sprawdź sekcję „CZYNNOŚCI ZABRONIONE”.

HIPERLINKI DO NASZEJ STRONY

Zgodnie z niniejszymi Warunkami, otrzymujesz ograniczone prawo do łączenia się z Naszą Witryną tylko wtedy, gdy linkowanie do Nas nie będzie przedstawiać naszej działalności w jakikolwiek mylący, fałszywy i negatywny sposób. W każdej chwili możemy cofnąć to prawo bez podania przyczyny. W przypadku cofnięcia prawa, zgadzasz się na usunięcie wszelkich linków do Naszej Witryny, gdy tylko otrzymasz naszą prośbę o to.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Możesz korzystać z Naszej Witryny wyłącznie do celów prawnych i zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Użytkownicy naszego Serwisu nie mogą:

 • Wykorzystywać go w jakikolwiek inny sposób lub w jakimkolwiek celu, który narusza niniejsze Warunki;
 • Używać go w sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo i przepisy;
 • Używaj go do celów biznesowych i komercyjnych;
 • Używać go w jakikolwiek sposób, który zakłóci funkcjonalność, bezpieczeństwo, integralność lub wydajność Witryny;
 • Korzystać z jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzenia, które może zakłócać funkcjonalność, bezpieczeństwo, integralność lub wydajność Witryny;
 • Wprowadzaj wirusy, robaki, konie trojańskie i inne złośliwe i szkodliwe materiały;
 • Próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Witryny lub naszych serwerów;
 • Reprodukować, modyfikować, odsprzedawać, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, eksploatować, sprzedawać lub wykorzystywać w jakikolwiek inny sposób, który narusza niniejsze Warunki), materiałów, które posiadamy w tej Witrynie;
 • Podszywać się lub próbować podszywać się pod innego użytkownika lub podmiot;
 • W inny sposób próbować ingerować w funkcjonalność, bezpieczeństwo, integralność lub wydajność Witryny.

Aby dowiedzieć się więcej o treściach generowanych przez użytkowników, które nie są dozwolone w naszej Witrynie, sprawdź sekcję o nazwie „TREŚCI WYGENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW”.

OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że Twój dostęp i korzystanie z Witryny będzie:

 • być zgodne z niniejszymi Warunkami;
 • przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i zasad (w tym, bez ograniczeń, wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących postępowania w sieci i akceptowalnych treści, prywatności, ochrony danych i przesyłania danych technicznych);
 • nie służyć do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem;
 • nie pociągają za sobą, nie sugerują ani nie powodują publikacji jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem;
 • nie kontynuować żadnych nielegalnych działań;
 • nie naruszać ani nie przywłaszczać sobie żadnych praw własności intelektualnej firmy Opinodo (zdefiniowanych poniżej) ani praw własności intelektualnej osób trzecich;
 • nie będzie wiązać się z przesyłaniem, publikowaniem, wysyłaniem wiadomości e-mail, transmitowaniem lub oferowaniem w inny sposób jakichkolwiek treści, które mogą naruszać jakikolwiek patent, prawa autorskie, znak towarowy lub jakiekolwiek inne prawa własności lub intelektualne jakiejkolwiek strony trzeciej; oraz
 • nie mogą być używane do tworzenia, rozpowszechniania, ułatwiania lub działania w połączeniu ze złośliwym oprogramowaniem, oprogramowaniem szpiegującym, oprogramowaniem reklamowym lub innymi złośliwymi programami lub kodem.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, usługi będą świadczone przez Opinodo na rzecz Użytkownika „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” ze wszystkimi wadami, defektami, błędami i błędami. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z Witryny odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko.

OPINODO NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG NA STRONIE INTERNETOWEJ, W TYM WSZYSTKIE GWARANCJE I WARUNKI SPRZEDAŻY, WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIE . TAKIE WYŁĄCZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

PODMIOTY POWIĄZANE OPINODO I/LUB JEJ GRUPY (JEŚLI SĄ), LICENCJODAWCY, ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG I SPRZEDAWCY NIE SKŁADAJĄ OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI (i) INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ (ii) USŁUG, POWIĄZANE GRAFIKI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ I USŁUG W DOWOLNYM CELU. OPINODO I/LUB JEJ PARTNERZY GRUPY (JEŚLI JEST) NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ I USŁUGACH, W TYM WSZYSTKICH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, WYRAŹNE, NIEDOMYŚLNE, DOROZUMIANE LUB DOROZUMIANE TYTUŁ I NIENARUSZANIE PRAW.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE INFORMACJE I POWIĄZANE GRAFIKI OPUBLIKOWANE W WITRYNIE I/LUB USŁUGACH MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY I ZMIANY TYPOGRAFICZNE.

ANI OPINODO, ANI PODMIOTY JEJ GRUPY (JEŚLI JEST), LICENCJODAWCY, ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG I SPRZEDAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI GWARANCJI, ŻE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ I USŁUGACH, NIE SĄ WOLNE OD INNYCH INFEKCJI LUB KODÓW PROCEDURY PROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ZAWIERAJĄCE ELEMENTY ZANIECZYSZCZAJĄCE LUB NISZCZĄCE LUB MAJĄCE NA CELU USZKODZENIE, POMYSŁE PRZECHWYCIE LUB WYWŁASZCZENIE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, DANYCH LUB INFORMACJI OSOBOWYCH.

OPINODO DOSTARCZA UŻYTKOWNIKOWI USŁUGI NA STRONIE INTERNETOWEJ W DOBREJ WIARY I NIE GWARANTUJE, ŻE (I) USŁUGI SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA, (II) TWÓJ DOSTĘP DO LUB KORZYSTANIE Z WITRYNY I USŁUG BĘDZIE NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNE LUB BEZBŁĘDNE, (III) WSZELKIE WADY WITRYNY I/LUB USŁUG ZOSTANĄ POPRAWIONE, LUB (IV) STRONA I USŁUGI LUB JAKIKOLWIEK SERWER, ZA POŚREDNICTWEM USŁUG UŻYTKOWNIKA SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE I W USŁUGACH SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM. OPINODO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, KTÓRE MOGĄ PONIEŚĆ UŻYTKOWNIK W WYNIKU WYKORZYSTANIA TAKICH INFORMACJI. WSZYSTKIE INFORMACJE I TREŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ ANKIETY SĄ PRAWEM AUTORSKIM I NIE MOGĄ BYĆ PONOWNIE PUBLIKOWANE, KOPIOWANE, SPRZEDAWANE LUB UDOSTĘPNIANE GDZIEKOLWIEK W INTERNECIE LUB W DRUKOWANIU. OPINODO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PODJĘCIA NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ PRAWNYCH W CELU ZAPOBIEGANIA (PONOWNEJ) PUBLIKACJI, KOPIOWANIU, SPRZEDAŻY, PRZESYŁANIU LUB DRUKOWANIU JAKICHKOLWIEK INFORMACJI I TREŚCI ZAWARTYCH PRAWEM AUTORSKIM DOSTĘPNYCH W WITRYNIE I USŁUGACH.

OPINODO NIE GWARANTUJE ANI NIE GWARANTUJE, ŻE JAKIEKOLWIEK UDANE WYNIKI HANDLOWE LUB ZYSKI ZOSTANĄ UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY I USŁUG. W związku z tym firma OPINODO NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK AWARIE LUB STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY I USŁUG.

OPINODO NIE UDZIELA TAKŻE ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, TERMINOWOŚCI LUB JAKOŚCI WITRYNY, USŁUG LUB TREŚCI ANI ŻE JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE TREŚCI BĘDĄ WCIĄŻ UDOSTĘPNIAĆ W WITRYNIE I USŁUGACH.

UŻYTKOWNIK DOSTĘPU DO INFORMACJI, MATERIAŁÓW LUB DANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB WITRYNY OSÓB TRZECICH JEST NA WŁASNE UZNANIE I RYZYKO I BĘDZIESZ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE USZKODZENIA WŁASNOŚCI (W TYM SYSTEMU KOMPUTEROWEGO) LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z POBRANIA LUB WYKORZYSTANIA TAKICH INFORMACJI, MATERIAŁÓW LUB DANYCH.

Zgadzasz się, że Opinodo nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub upośledzenie jakiegokolwiek Odszkodowania, nagród lub kredytów, niezależnie od wartości pieniężnej, w przypadku wystąpienia: zmiany wartości Odszkodowania (określonej według wyłącznego i bezwzględnego uznania Opinodo) , błąd danych lub serwera, błąd lub awaria systemu komputerowego i/lub sieciowego, przestępstwo, wandalizm, atak cybernetyczny lub inne zdarzenia, które sprawiają, że ustalenie salda lub wartości Wynagrodzenia na Twoim Koncie Użytkownika jest komercyjnie nieuzasadnione.

ODSZKODOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zgadzasz się zabezpieczyć nas i chronić nas przed wszelką odpowiedzialnością, żądaniem, odszkodowaniami, kosztami lub wydatkami wynikającymi z wszelkich roszczeń osób trzecich w oparciu o: Twoje naruszenie niniejszych Warunków; Twoje korzystanie lub niewłaściwe korzystanie z Witryny i / lub Twoje naruszenie praw własności intelektualnej Opinodo. Opinodo zwolni Cię z odpowiedzialności i zwolni Cię z wszelkiej odpowiedzialności lub kosztów wynikających z roszczenia strony trzeciej w oparciu o Zaniedbanie Opinodo. „Zaniedbanie” oznacza rażące zaniedbanie lub umyślne wykroczenie.

W przypadku roszczenia podlegającego odszkodowaniu na mocy niniejszej Umowy, Strona zabezpieczona: niezwłocznie powiadomi Stronę zabezpieczającą o roszczeniu, zapewni Stronie zabezpieczającej rozsądną współpracę i pomoc, na koszt Strony zabezpieczającej, w obronie takiego roszczenia; oraz umożliwić Stronie wypłacającej odszkodowanie możliwość przejęcia kontroli nad obroną i rozstrzygnięciem takiego roszczenia. Strona zwolniona z odpowiedzialności jest uprawniona do uczestniczenia w obronie przed takim roszczeniem i do zatrudnienia doradcy na własny koszt w celu pomocy w rozpatrzeniu takiego roszczenia. Strona zwolniona z odpowiedzialności musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę odpowiednio upoważnionego sygnatariusza Strony zwolnionej z odpowiedzialności przed zawarciem jakiejkolwiek ugody mającej wpływ na prawa Strony zwolnionej z odpowiedzialności.

WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

OPINODO, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE (JEŻELI JEST), LICENCJODAWCY, ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG, SPRZEDAWCY ORAZ ICH ODPOWIEDZIALNI DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY I PRZEDSTAWICIELE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI WOBEC ŻADNYCH STRON GWARANCJI, SZKÓD CZYNNYCH (W TYM ZANIEDBANIA) LUB INNYCH, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, LIKWIDOWANE LUB KARNE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW, DOCHODÓW LUB PRZEDSIĘBIORSTW, POWSTAJĄCE W STRONY INTERNETOWEJ I/LUB Z KORZYSTANIA Z USŁUG, NAWET JEŚLI OPINODO ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

KIEDY OPINODO PODEJMUJE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED NARUSZENIAMI BEZPIECZEŃSTWA, ŻADNA TRANSMISJA STRONY INTERNETOWEJ LUB PRZEZ INTERNET NIE JEST CAŁKOWICIE BEZPIECZNA, I JAKO OPINODO I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE (JEŚLI JEST), LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU, HAKOWANIA, UTRATY DANYCH LUB INNYCH NARUSZEŃ, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ I/LUB W TRAKCIE KORZYSTANIA Z USŁUG.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE W POŁĄCZENIU INTERNETOWYM ISTNIEJE RYZYKO, KTÓRE MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ PRYWATNOŚCI, INFORMACJI POUFNYCH I WŁASNOŚCI. OPINODO W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ I NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, USTNYCH ANI PISEMNYCH, DOTYCZĄCYCH RENTOWNOŚCI LUB ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI USŁUG W OKREŚLONYM KRAJU, TERYTORIUM LUB REGIONU.

NIEZALEŻNIE OD NINIEJSZYCH WARUNKÓW, FIRMA OPINODO, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE (JEŻELI JEST), JEJ LICENCJODAWCY, ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG I JEJ DOSTAWCY ORAZ ICH ODPOWIEDZIALNI DYREKTORZY, URZĘDNICY, PRACOWNICY WOBEC CIEBIE I PRZYCZYNA I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, A JEŚLI ZOSTANĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BĘDZIE W KAŻDYM CZASIE OGRANICZONA DO MAKSYMALNEGO STOSU DOLARÓW STANÓW ZJEDNOCZONYCH (100,00 USD).

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE OPINODO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA JAKIEGOKOLWIEK ZEWNĘTRZNEGO USŁUGODAWCY DOSTARCZAJĄCEGO CZĘŚĆ/CZĘŚĆ USŁUG ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI.

LINKI DO INNYCH STRON

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Klikając w te linki, zostaniesz przekierowany do innych stron internetowych (lub aplikacji mobilnych), które nie są objęte naszą Polityką prywatności. Aby uniknąć podawania informacji oszukańczym witrynom, zapoznaj się z ich polityką prywatności, gdy tylko wejdziesz na witrynę, na którą zostałeś przekierowany.

COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

Nasza Witryna, podobnie jak wiele innych profesjonalnych witryn internetowych, wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookie to małe fragmenty danych, które są pobierane i przechowywane na Twoim komputerze (lub innych inteligentnych urządzeniach, z których korzystasz), gdy wchodzisz na naszą stronę internetową.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w jaki sposób je wykorzystujemy i jak możesz je dostosować/dezaktywować na swoim urządzeniu, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków będzie niewykonalne lub nieważne na mocy obowiązującego prawa lub zostanie tak uznane na mocy obowiązującego orzeczenia sądu, taka niewykonalność lub nieważność nie spowoduje, że pozostałe postanowienia niniejszych Warunków będą niewykonalne lub nieważne, a w takim przypadku , pozostałe postanowienia zostaną zmienione i zinterpretowane w taki sposób, aby jak najlepiej osiągnąć cele takiego niewykonalnego lub nieważnego postanowienia w granicach obowiązującego prawa lub obowiązującego(-ych) orzeczenia(-ów) sądu.

ZRZECZENIE SIĘ

Każda ze Stron zgadza się, że jakiekolwiek opóźnienie lub zaniechanie ze strony drugiej strony w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka zaradczego wynikającego z niniejszych Warunków nie będzie automatycznie działać jako zrzeczenie się takiego prawa, uprawnienia lub środka naprawczego lub jakiegokolwiek innego prawa, uprawnienia lub środka naprawczego i nie zrzeczenie się będzie skuteczne, chyba że zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez stronę zrzekającą się. Ponadto zrzeczenie się lub pojedyncze lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka naprawczego przez którąkolwiek ze stron na mocy niniejszej umowy w jednym przypadku nie będzie interpretowane jako zakaz zrzeczenia się jakiegokolwiek kolejnego lub innego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego w jakimkolwiek innym przypadku.

OGRANICZENIE WIEKOWE

Aby utworzyć konto użytkownika i korzystać z naszych Usług, musisz mieć co najmniej 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, ale powyżej wymaganego wieku wymaganego do wyrażenia zgody na korzystanie z usług internetowych w miejscu, w którym mieszkasz (tj. 13 lat w USA) zachęcamy do zaproszenia rodzica lub opiekuna prawnego do pomocy w rejestracji konto użytkownika w Serwisie.

Jeśli nie jesteś w wieku pozwalającym na korzystanie z usług online, nie możesz utworzyć konta użytkownika ani korzystać z Usług. Jeśli odkryjemy, że naruszyłeś to, usuniemy Twoje konto użytkownika, według naszego wyłącznego uznania.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

W przypadku jakiegokolwiek sporu między Stronami w odniesieniu do interpretacji i realizacji dowolnego aspektu niniejszych Warunków, Strony zgadzają się przedyskutować w dobrej wierze w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania przed rozpoczęciem jakiegokolwiek postępowania sądowego/prawnego przeciwko sobie.

Niniejsze Warunki będą interpretowane, regulowane i egzekwowane zgodnie z prawem Danii.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Jeśli masz jakiekolwiek spory, skargi lub wątpliwości dotyczące Naszej Witryny, zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać spór, kontaktując się z nami pod adresem support@shoppanel.net.

CZY WPROWADZAMY ZMIANY WARUNKÓW?

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany tego dokumentu. Zmieniony Regulamin będzie miał zaktualizowaną „poprawioną” datę, która będzie widoczna na górze tej strony. Zaktualizowana wersja wejdzie w życie z chwilą opublikowania na naszej Stronie Internetowej.

Aby być na bieżąco, regularnie sprawdzaj tę stronę pod kątem wszelkich zmian. Jeśli istnieją jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, natychmiast zaprzestań korzystania z naszej witryny.

Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, zgadzasz się ze wszystkimi warunkami określonymi w naszej Polityce prywatności, Polityce plików cookie i Warunkach.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych warunków, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres support@shoppanel.net. Odezwiemy się tak szybko, jak to możliwe!