Zaznacz stronę

Ostatnia aktualizacja: 16.08.2022.

Witamy w Shoppanel!

Shoppanel to strona internetowa, której właścicielem i operatorem jest Opinodo („Firma”, „My”, „Nas”, „Nasz”), duńska firma z siedzibą w Kopenhadze.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy i chronimy Twoje dane osobowe podczas odwiedzania i korzystania z naszej Witryny znajdującej się pod adresem https://shoppanel.net/. Twoja prywatność jest dla Nas bardzo ważna i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby była bezpieczna. Twoje dane nie będą wykorzystywane ani udostępniane w żaden inny sposób niż opisany w niniejszej Polityce prywatności.

Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji związanych z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli istnieją jakiekolwiek warunki określone w niniejszej Polityce, z którymi się nie zgadzasz, natychmiast zaprzestań korzystania z Naszej Witryny.

Mamy prawo do okresowej aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zdecydowanie zalecamy częste ponowne czytanie tej strony, aby być na bieżąco z gromadzeniem i swoimi danymi osobowymi.

Zastrzeżenie: Aby ułatwić naszym użytkownikom, przetłumaczyliśmy wszystkie nasze dokumenty prawne z języka angielskiego na różne języki za pomocą tłumaczenia maszynowego. W niektórych przypadkach tłumaczenie maszynowe może prowadzić do problemów z dokładnością. Jeśli są jakieś części tej polityki, których nie rozumiesz i potrzebujesz więcej informacji, nie wahaj się z nami skontaktować.

INTERPRETACJA I DEFINICJE

Słowa z pierwszą literą pisaną wielką literą są zdefiniowane zgodnie z poniższymi definicjami.

 • Polityka prywatności — odnosi się do naszych zasad i przepisów dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny internetowej;
 • Dane osobowe — odnoszą się do wszelkich informacji, które pomagają zidentyfikować konkretną osobę lub użytkownika wchodzącego w interakcję z Naszą Witryną lub wszelkich informacji, z których wynika tożsamość użytkownika lub które mogą być racjonalnie ustalone przez podmiot, który przechowuje informacje;
 • Strona internetowa – odnosi się do strony internetowej znajdującej się pod adresem https://shoppanel.net/;
 • My („Nas”, „Nasz”, „Spółka”) – odnosi się do firmy Opinodo z siedzibą pod adresem Svanvej 22, Kopenhaga, Dania;
 • Ty („Twój”) — odnosi się do każdej osoby, która uzyskuje dostęp do Naszej Witryny;
 • Urządzenie — odnosi się do dowolnego urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do naszej witryny.

Poniższe definicje mają zastosowanie zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

Termin „dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji, które odnoszą się do Ciebie i umożliwiają komuś identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres domowy, numer telefonu, informacje o urządzeniu, geolokalizacja, aktywność w profilu i tak dalej. Informacje te mogą być zbierane automatycznie lub możesz nam je przekazać w ramach swojej relacji z nami lub możemy zbierać je z plików cookie, stron trzecich i podobnych technologii.

Gromadzone przez nas informacje pomagają nam ulepszyć nasze usługi i doświadczenia użytkowników podczas uzyskiwania dostępu do Naszej Witryny, wykrywać spam i nieuczciwe działania w naszej Witrynie oraz zapobiegać im, a także przestrzegać zobowiązań prawnych. Ponadto gromadzone przez nas dane osobowe są niezbędne do celów analitycznych, badań rynkowych, reklamowych i marketingowych.

INFORMACJE, KTÓRE NAM PRZEKAZUJESZ

Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz w związku z naszą stroną internetową. W zależności od Twojego związku z naszą Witryną (czy tylko przeglądasz, rejestrujesz się, jakich wyborów dokonujesz na stronie), możemy zbierać różne rodzaje danych osobowych.

Wszystkie informacje, które dobrowolnie nam przekazujesz, muszą być prawdziwe i kompletne. W przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach, które już nam przekazałeś, musisz nas niezwłocznie powiadomić o takich zmianach.

INFORMACJE ZBIERAMY AUTOMATYCZNIE

Niektóre zbierane przez nas dane osobowe są gromadzone automatycznie przez technologię. Zebrane w ten sposób dane nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości, ale mogą obejmować:

 • Informacje o urządzeniu (typ urządzenia, identyfikatory urządzenia, charakterystyka urządzenia itp.)
 • Informacje o użytkowaniu (interakcje ze stroną internetową, działania i wybory dokonywane na stronie)
 • Informacje o przeglądarce (system operacyjny, wersja przeglądarki, zainstalowane wtyczki, strefa czasowa itp.)
 • Informacje o lokalizacji (lokalizacja urządzenia)
 • Inne informacje techniczne

Zebrane w ten sposób informacje są niezbędne do ulepszania naszej strony internetowej, wewnętrznych analiz i celów raportowania.

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY Z PLIKÓW COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej Witrynie i zbieramy od nich określone informacje.

Pliki cookie to małe fragmenty danych, które są pobierane i przechowywane na Twoim komputerze (lub innych inteligentnych urządzeniach, z których korzystasz), gdy uzyskujesz dostęp do Naszej Witryny. Pliki cookie mogą być ustawiane przez właściciela strony internetowej oraz przez osoby trzecie.

 • Pliki cookie ustawione przez właściciela witryny (własne pliki cookie) są szeroko stosowane w celu zapewnienia prawidłowego działania witryny i poprawy doświadczenia użytkowników podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny.
 • Pliki cookie stron trzecich (pliki cookie ustawione przez strony inne niż właściciel witryny) są ustawione w celu włączenia funkcji stron trzecich na danej stronie internetowej.

Możliwe jest uniemożliwienie ustawienia plików cookie, dostosowując ustawienia w przeglądarce. Jeśli jednak zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie, możesz doświadczyć obniżenia wersji lub całkowitej awarii niektórych elementów witryny.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób używamy plików cookie i jak możesz je dostosować i/lub wyłączyć, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

Korzystamy również z innych technologii śledzenia, takich jak sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty, aby zbierać i śledzić informacje, a także analizować i ulepszać naszą Witrynę.

CZY ZBIERAMY WRAŻLIWE INFORMACJE?

Informacje wrażliwe to podkategoria danych osobowych, która zawiera informacje o Twoim pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, orientacji seksualnej, danych biometrycznych itp.

Zbieramy poufne informacje tylko w bardzo ograniczonej liczbie okoliczności (w zależności od tego, w jaki sposób ingerujesz w naszą stronę internetową). Wszelkie poufne informacje, które zamieścisz na naszej stronie w widocznym miejscu (na przykład w sekcji komentarzy), staną się informacjami publicznymi. Dlatego zdecydowanie zalecamy zachowanie ostrożności przy udostępnianiu swoich poufnych informacji online.

CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?

Nie gromadzimy świadomie Danych osobowych od nieletnich (dzieci poniżej wieku, w którym wymagana jest zgoda rodziców). Jeśli dowiemy się, że nieumyślnie zebraliśmy jakiekolwiek informacje od nieletnich, podejmiemy uzasadnione kroki w celu usunięcia takich Danych osobowych.

Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych osobowych, które mogliśmy zebrać, skontaktuj się z nami za pośrednictwem tego adresu e-mail support@shoppanel.net.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i ujawniać Twoje dane osobowe w różnych celach, takich jak:

 • dostosowywanie, personalizowanie i ulepszanie Twojego doświadczenia z Naszej Witryny;
 • cele marketingowe i reklamowe;
 • wysyłanie informacji promocyjnych o niektórych usługach, które mogą Cię zainteresować;
 • cele analityczne i badania rynku, które pomagają nam ulepszać naszą Stronę Internetową;
 • zgodność z wymogami i regulacjami prawnymi;
 • rozwiązywanie wszelkich sporów, które mogą się pojawić;
 • zapobieganie oszustwom i zapewnienie bezpieczeństwa Naszej Witryny.

Ponadto możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i ujawniać Twoje dane osobowe w celu:

 • Umożliwienie udziału w ankietach online;
 • Zbieranie informacji dotyczących profilowania w celu lepszego ukierunkowania określonych ankiet i innych programów badań rynku na Panelistę;
 • Kontakt z Panelistą w celu zaproszenia ich do udziału w ankietach lub innych programach badania rynku;
 • Aktualizacja ewidencji Danych Osobowych Panelisty;
 • Zarządzanie programami motywacyjnymi i spełnianie próśb Panelistów o takie zachęty;
 • Umożliwienie Panelistom udziału w loteriach (jeśli jest to dozwolone);
 • Odpowiadając na wszelkie wiadomości lub prośby, które może wysłać Panelista;
 • Weryfikację informacji dotyczących profilowania lub odpowiedzi udzielonych przez Panelistę w ankiecie lub innym programie badania rynku;
 • Zapewnienie obsługi i wsparcia Panelistom;
 • Wykrywanie i zapobieganie naruszeniom Regulaminu;
 • Badanie podejrzeń o nieuczciwą działalność lub naruszenie praw innej strony;
 • Odpowiadanie na należycie upoważnione żądania informacji organów rządowych lub w przypadkach wymaganych przez prawo;
 • W inny sposób autoryzowany przez Panelistę.

Uwaga: otrzymywanie wiadomości e-mail może być wymogiem uczestnictwa w ankietach lub innych programach badania rynku. Panelista może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail, rezygnując z subskrypcji ankiet lub innych programów badań rynku, kontaktując się z nami pod adresem support@shoppanel.net.

CZY BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE KOMUNIKU?

Twoje dane mogą być od czasu do czasu udostępniane niektórym stronom trzecim, takim jak dostawcy usług, dostawcy, konsultanci, agenci, podmioty stowarzyszone, partnerzy biznesowi i inne strony trzecie.

Możemy udostępniać te informacje tym stronom, jeśli jest to konieczne do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych, jeśli udzieliłeś nam wyraźnej zgody na udostępnianie twoich informacji w określonym celu, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu przestrzegania obowiązujących prawo, nakazy sądowe i inne procesy prawne lub możemy udostępniać Twoje dane, jeśli jest to konieczne do zapobiegania i podejmowania działań przeciwko niektórym nieuczciwym działaniom i naruszeniom naszych zasad.

Udostępnianie informacji stronom trzecim jest czasami niezbędne do różnych działań marketingowych, takich jak analiza danych, usługi hostingowe, cele promocyjne, obsługa klienta, kampanie e-mailowe.

Ponadto Twoje dane mogą być udostępniane w sytuacjach, gdy powiększamy naszą stronę internetową, łączymy lub sprzedajemy naszą firmę lub w przypadku mało prawdopodobnego bankructwa.

Pamiętaj, że niektóre strony trzecie mogą znajdować się poza Twoim krajem iw takim przypadku Twoje dane będą musiały zostać udostępnione poza Twoim krajem. Aby dowiedzieć się więcej o przelewach międzynarodowych, sprawdź sekcję „CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ PRZEKAZYWANE MIĘDZYNARODOWO?”.

Udostępniając Twoje dane stronom trzecim, podejmiemy rozsądne środki ostrożności, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ PRZEKAZYWANE MIĘDZYNARODOWO?

Informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane na serwerach zlokalizowanych poza Twoim krajem. Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, zgadzasz się na przekazanie informacji.

Podejmiemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane do innego kraju, dopóki nie upewnimy się, że istnieją odpowiednie zabezpieczenia i że Twoje dane będą traktowane z najwyższą starannością.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronimy Twoje dane osobowe, zapoznaj się z sekcją zatytułowaną „CZY BĘDZIEMY CHRONIĆ TWOJE INFORMACJE?”.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZETWARZANIA TWOICH INFORMACJI?

Chcemy mieć pewność, że dostarczamy Ci najlepszą możliwą usługę i umożliwić Ci kontrolę nad tym, w jaki sposób wykorzystujemy i zbieramy Twoje dane osobowe. W pełni uznajemy Twoje prawa dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane. Poniższe paragrafy opisują Twoje prawa i sposoby ich wykonywania.

 • Prawo do informacji — masz prawo do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
 • Prawo dostępu – masz prawo dostępu do wszelkich informacji, które posiadamy o Tobie;
 • Prawo do sprostowania — masz prawo do poprawienia wszelkich nieścisłości dotyczących Twoich danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia — masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych (to prawo jest ograniczone do informacji, które zgodnie z prawem i regulacjami mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą, jeśli wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania informacji — masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (w trakcie dochodzenia w sprawie uznania Twojej prośby, dostęp Opinodo do Twoich danych osobowych będzie ograniczony);
 • Prawo do przenoszenia informacji — masz prawo do przekazania swoich danych osobowych innej stronie w łatwo dostępnym formacie (prawo to jest ograniczone do informacji dostarczonych przez Ciebie).

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Jeśli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z Opinodo z takim żądaniem, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?”.

Opinodo zawsze zapewnia, że ​​może przetwarzać Twoje dane osobowe. Opinodo zazwyczaj robi to poprzez uzyskanie Twojej zgody, jednak w ograniczonych przypadkach Opinodo może zastosować warunek ustawowy do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ma zastosowanie warunek ustawowy i pozwala Opinodo na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a Ty wycofasz zgodę na przetwarzanie informacji, nie musi to oznaczać, że Opinodo przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ może to na przykład podlegać ustawowemu obowiązkowi dalszego przetwarzać Twoje dane osobowe w określonych celach.

CZY BĘDZIEMY CHRONIĆ TWOJE INFORMACJE?

Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby chronić Twoje dane osobowe. Wprowadziliśmy odpowiednie środki, aby Twoje dane nie zostały utracone, zmienione lub wykorzystane w nieautoryzowany sposób.

Należy pamiętać, że przesyłanie i udostępnianie informacji przez Internet nigdy nie jest w 100% bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby Twoje informacje były bezpieczne, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa. Wszelkie przesyłanie informacji odbywa się wyłącznie na Twoje ryzyko, więc upewnij się, że traktujesz tę sprawę z najwyższą starannością.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE INFORMACJE?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do przetwarzania Twojej aktywności lub nie dłużej niż upoważniłeś. Czas, przez jaki zdecydujemy się przechowywać Twoje dane osobowe, może również zależeć od zobowiązań umownych Opinodo lub jednego z partnerów Opinodo wobec Ciebie, obowiązujących okresów przedawnienia (w celu dochodzenia roszczeń) lub zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do zebranych przez nas informacji, możesz wysłać do nas zapytanie. Po otrzymaniu od osoby prośby o dostęp, usunięcie lub zmianę przechowywanych informacji, postaramy się dostarczyć żądane informacje w ciągu 30 dni, pod warunkiem, że żądanie jest takie, że można na nie racjonalnie odpowiedzieć w tym czasie. Jeśli potrzeba więcej czasu, powiadomimy Cię w ciągu 30 dni. W przypadku, gdy będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, możemy poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów, które potwierdzą Twoją tożsamość.

Jednak w niektórych sytuacjach możemy nie być w stanie zapewnić dostępu do niektórych Danych osobowych. Może się to zdarzyć, gdy:

 • zapewnienie dostępu do Danych Osobowych prawdopodobnie ujawniłoby Dane Osobowe osoby trzeciej;
 • Informacje zostały zebrane na potrzeby dochodzenia prawnego.

W przypadku, gdy będziemy musieli odrzucić prośbę osoby o dostęp do jej danych osobowych, powiadomimy ją o przyczynie odmowy.

JAKA JEST NASZA STANOWISKO NA STRONACH TRZECICH I PLIKACH COOKIES?

Nasza Witryna może zawierać reklamy i linki do innych witryn internetowych, które nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które przekazujesz osobom trzecim. Upewnij się, że zapoznałeś się z polityką prywatności stron internetowych osób trzecich przed podjęciem decyzji, czy będziesz nadal z nich korzystać.

LINKI DO INNYCH STRON

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Klikając w te linki, zostaniesz przekierowany do innych stron internetowych (lub aplikacji mobilnych), które nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Aby uniknąć podawania informacji oszukańczym witrynom, zapoznaj się z ich polityką prywatności, gdy tylko wejdziesz na witrynę, na którą zostałeś przekierowany.

COOKIES GOOGLE ADSENSE I PODWÓJNE KLIKNIĘCIE

Nasza strona internetowa wyświetla reklamy z Google Adsense. Aby upewnić się, że użytkownicy widzą reklamy, które są odpowiednie do ich zamiaru wyszukiwania i aktywności w Internecie, Google umieszcza pliki cookie należące do Doubleclick. W ten sposób Google może identyfikować użytkowników, wyświetlać reklamy dostosowane do użytkownika i ulepszać reklamy cyfrowe. Użytkownicy mogą usunąć pliki cookie Doubleclick, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o reklamie cyfrowej i sposobach zapobiegania przetwarzaniu danych w ten sposób, odwiedź stronę www.aboutads.info/choices.

COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

Nasza Witryna, podobnie jak wiele innych profesjonalnych witryn internetowych, wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookie to małe fragmenty danych, które są pobierane i przechowywane na Twoim komputerze (lub innych inteligentnych urządzeniach, z których korzystasz), gdy wchodzisz na naszą stronę internetową.

Niektóre z tych plików cookie pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu naszej Witryny, podczas gdy inne są niezbędne do analiz, reklam i poprawy doświadczenia użytkowników.

Możliwe jest uniemożliwienie ustawienia plików cookie poprzez dostosowanie ustawień w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie, możesz doświadczyć obniżenia wersji lub całkowitej awarii niektórych elementów Witryny.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w jaki sposób je wykorzystujemy i jak możesz je dostosować/dezaktywować na swoim urządzeniu, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

ELEMENTY STEROWANIA FUNKCJAMI DO NIE ŚLEDZENIA

Do-Not-Track (DNT) to ustawienie przeglądarki internetowej, które po włączeniu pozwala nie monitorować Twoich działań online i zatrzymuje wszystkie działania śledzenia. Funkcja DNT została po raz pierwszy wprowadzona w 2010 roku przez amerykańską Federalną Komisję Handlu. Pod koniec 2011 r. został przyjęty przez większość przeglądarek internetowych, ale ponieważ nie ma on żadnej wagi prawnej, nigdy nie został powszechnie przyjęty.

Ponieważ żaden jednolity standard technologiczny rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT nie został sfinalizowany, obecnie nie odpowiadamy na nie ani na żadne inne mechanizmy, które mogłyby komunikować Twój wybór, aby nie być śledzonym online. Jeśli standard śledzenia online zostanie przyjęty w przyszłości, powiadomimy Cię o takiej zmianie w naszej zmienionej wersji niniejszej Polityki prywatności.

CZY ZAKTUALIZUJEMY NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI?

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki prywatności i praktyk. Zmieniona Polityka będzie miała zaktualizowaną „poprawioną” datę, która będzie widoczna na górze tej strony. Zaktualizowana wersja wejdzie w życie z chwilą opublikowania na naszej Stronie Internetowej.

Aby być na bieżąco, regularnie sprawdzaj tę stronę pod kątem wszelkich zmian. Jeśli w niniejszej Polityce prywatności nie zgadzasz się z jakimikolwiek warunkami, natychmiast zaprzestań korzystania z Naszej Witryny.

Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się ze wszystkimi warunkami określonymi w naszej Polityce prywatności i Warunkach świadczenia usług.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub wykorzystania i gromadzenia danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem support@shoppanel.net. Odezwiemy się tak szybko, jak to możliwe!