Pilih satu Halaman

Kemas kini terakhir: 16.08.2022

Terma dan Syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan Laman Web Kami yang terletak di https://shoppanel.net/.

Sila baca dokumen ini dengan teliti sebelum menggunakan perkhidmatan di Laman Web Kami. Jika terdapat mana-mana Terma yang Anda tidak bersetuju, sila hentikan penggunaan Laman Web Kami dengan serta-merta.

Dengan terus menggunakan Laman Web Kami, Kami menganggap Anda menerima semua Terma dan syarat yang disenaraikan dalam dokumen ini.

Penafian: Untuk memudahkan pengguna Kami, Kami menterjemah semua dokumen undang-undang Kami daripada bahasa Inggeris ke bahasa yang berbeza menggunakan terjemahan mesin. Dalam sesetengah kes, terjemahan mesin boleh membawa kepada isu ketepatan. Jika terdapat mana-mana bahagian dasar ini Anda tidak faham dan memerlukan maklumat lanjut, sila jangan teragak-agak untuk menghubungi Kami.

DEFINISI

Perkataan dengan huruf pertama dengan huruf besar ditakrifkan di bawah takrifan berikut.

 • Laman Web – Merujuk kepada laman web yang terletak di https://shoppanel.net/
 • Kami (“Kami”, “Kami”, “Syarikat”) – Merujuk kepada Syarikat Opinodo, terletak di Svanvej 22, Copenhagen, Denmark
 • Anda (“Milik Anda”) – Merujuk kepada mana-mana individu yang mengakses Laman Web Kami
 • Peranti – Merujuk kepada mana-mana peranti yang sedang digunakan untuk mengakses Laman Web Kami
 • Terma – Merujuk kepada peraturan dan peraturan yang disenaraikan dalam dokumen ini untuk penggunaan Laman Web Kami
 • Perkhidmatan – Merujuk kepada keupayaan untuk mendaftarkan akaun di Laman Web Kami dan secara sukarela mengambil bahagian dalam tinjauan yang dihoskan oleh penyedia perkhidmatan pihak ketiga Opinodo;

Takrifan berikut boleh digunakan untuk kedua-dua tunggal dan jamak.

PENGAKUAN

Syarat yang disenaraikan dalam dokumen ini terpakai kepada semua individu yang mengakses dan menggunakan Laman Web Kami. Terma ini mengawal perhubungan antara Laman Web dan penggunanya. Mereka menerangkan semua peraturan dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh pengguna Laman Web ini.

Dengan terus menggunakan Laman Web Kami, Kami menganggap anda menerima semua Terma yang disenaraikan dalam dokumen ini serta menerima dan mematuhi Dasar Privasi Syarikat. Dasar Privasi kami menerangkan cara Kami menggunakan, mengumpul dan berkongsi maklumat peribadi Anda apabila Anda mengakses Laman Web dan menerangkan hak Anda dan cara undang-undang melindungi Anda.

Sila, pastikan Anda membaca dengan teliti Dasar Privasi dan Dasar Kuki Kami. Jika terdapat mana-mana Terma yang Anda tidak bersetuju, sila hentikan penggunaan Laman Web Kami dengan serta-merta.

PERKHIDMATAN PANEL KEDAI

Shoppanel menawarkan sistem berasaskan web untuk mengendalikan tinjauan penyelidikan pasaran dalam talian di mana pengguna diberi ganjaran berdasarkan penyempurnaan tinjauan yang dihantar kepada mereka melalui e-mel atau yang telah diakses oleh pengguna dengan log masuk ke Laman Web.

Melalui Laman Web, Opinodo memberi Anda keupayaan untuk mendaftarkan akaun pengguna di Laman Web dan secara sukarela mengambil bahagian dalam tinjauan dalam talian yang dihoskan oleh penyedia perkhidmatan pihak ketiga Opinodo, untuk pampasan (ganjaran/insentif/pampasan untuk penyiapan Tinjauan yang berkenaan).

Dengan mendaftarkan akaun pengguna dengan Opinodo, untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan, Anda secara nyata bersetuju menerima jemputan untuk mengambil bahagian dalam tinjauan melalui e-mel atau dalam penyemak imbas. Oleh itu, Opinodo tidak menjamin bahawa Anda akan menerima jumlah jemputan minimum tertentu atau sebarang jemputan untuk mengambil bahagian dalam tinjauan sama sekali.

Anda mengakui dan memahami bahawa penyertaan Anda dalam mana-mana tinjauan, pendedahan Anda tentang sebarang maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi dan penerimaan atau penolakan Anda terhadap sebarang jemputan untuk menyertai tinjauan adalah secara sukarela sepenuhnya.

Dengan andaian bahawa Anda akan mematuhi semua Terma dan Syarat ini, Kami memberi Anda lesen terhad, boleh dibatalkan, tidak boleh dipindah milik, peribadi, bukan eksklusif untuk mengakses dan menggunakan Laman Web Kami dan Perkhidmatannya.

Anda tidak boleh mengedar, mengubah suai, menghantar, menerbitkan, memindahkan, menggunakan semula, menyiarkan semula atau menggunakan kandungan untuk tujuan awam atau komersial, termasuk teks, imej, bunyi dan video, tanpa kebenaran bertulis Kami.

MENCIPTA AKAUN PENGGUNA

Akaun pengguna biasanya dibuat dengan memberikan kami:

 • Alamat e-mel anda, kata laluan unik dan maklumat yang diperlukan, atau
 • dengan mengklik butang Facebook atau Google pada halaman pendaftaran (jika Anda berbuat demikian, Anda secara automatik membuat akaun yang dikaitkan dengan profil Facebook atau Google Anda dan Anda memahami bahawa Kami akan memasukkan maklumat peribadi yang berkaitan yang terdapat pada profil Facebook atau Google Anda sebagai sebahagian daripada profil Anda. akaun).

Jika Anda mengakses Laman Web Kami melalui beberapa aplikasi yang tersedia melalui pihak ketiga, Anda mengakui dan bersetuju dengan Terma ini, Anda mengakui bahawa perjanjian itu adalah antara Anda dan Syarikat dan tiada pihak ketiga yang mempunyai sebarang bahagian dalam Terma dan Syarat ini.

Anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap tentang diri anda seperti yang digesa oleh proses pendaftaran Kami di Laman Web, dan mengekalkan serta mengemas kini maklumat yang diberikan dengan segera semasa pendaftaran untuk memastikannya benar, tepat, terkini dan lengkap pada setiap masa.

Jika Anda memberikan sebarang maklumat yang tidak benar, tidak tepat, ketinggalan zaman, atau tidak lengkap, atau jika Kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa maklumat tersebut adalah tidak benar, tidak tepat, lapuk, atau tidak lengkap, Kami boleh menutup akaun pengguna Anda di Laman Web dan menafikan Anda keupayaan untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan.

Anda bersetuju untuk memastikan Kami tidak berbahaya dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua kerosakan sekiranya berlaku sebarang pelanggaran terhadap Syarat ini.

SEKATAN UMUR

Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk membuat akaun pengguna dan menggunakan Perkhidmatan Kami. Jika Anda berumur di bawah 18 tahun, tetapi melebihi umur undang-undang yang diperlukan untuk kebenaran menggunakan perkhidmatan dalam talian di tempat anda tinggal (iaitu, 13 tahun di Amerika Syarikat) Kami menggalakkan anda menjemput ibu bapa atau penjaga yang sah untuk membantu Anda mendaftarkan anda akaun pengguna di Laman Web.

Jika Anda berada di bawah umur yang dibenarkan untuk menggunakan perkhidmatan dalam talian, anda tidak boleh membuat akaun pengguna atau menggunakan Perkhidmatan. Jika Kami mendapati bahawa anda telah melanggar ini, Kami akan menamatkan akaun pengguna Anda, mengikut budi bicara kami sendiri.

TINGKAH LAKU PENGGUNA

Sebagai pengguna Anda bersetuju:

 • untuk tidak memuat naik atau mengedarkan kandungan yang tidak senonoh, lucah, kebencian atau menyinggung perasaan;
 • untuk tidak menyiarkan pautan yang tidak diingini atau pautan SPAM atas nama Kami atau menghantar orang ke Laman Web Kami dengan cara itu;
 • untuk tidak memuat naik perisian berniat jahat seperti Trojan horse, worm, bom jangka, cancelbots, fail rosak, atau data rosak, atau mana-mana perisian atau program lain yang serupa yang boleh merosakkan Laman Web Kami;
 • untuk tidak cuba mendapatkan kata laluan atau maklumat peribadi lain daripada ahli lain;
 • tidak membangunkan atau menggunakan kaedah penipuan sama ada secara manual, dikongsi dalam talian atau melalui beberapa perisian untuk memperoleh (tidak terhad kepada) pendapatan yang tidak wajar;
 • untuk tidak mengancam pekerja atau pengurusan Syarikat Kami dalam apa jua cara.

Bonus selamat datang dan bonus atau ganjaran pemasaran lain tidak akan dibayar jika Kami mempunyai sebarang sebab untuk mempercayai bahawa kaedah haram telah digunakan, seperti: memperoleh lebih daripada satu bonus/ganjaran setiap isi rumah/IP, penggunaan robot untuk mencipta akaun dan menjana pendapatan.

SEKATAN AKAUN TUNGGAL

Pengguna kami terhad kepada satu akaun. Untuk membuat profil di Laman Web Kami, Anda perlu mendaftar dengan alamat e-mel yang Anda gunakan untuk akaun PayPal anda. Perlu diingat bahawa pengguna juga dihadkan kepada satu akaun PayPal, yang hanya boleh digunakan oleh seorang pengguna.

Ini bermakna pengguna tidak dibenarkan menggunakan akaun PayPal yang sama seperti ahli lain. Hanya orang yang mendaftar dengan e-mel yang digunakan untuk akaun PayPal boleh mengeluarkan dana ke akaun tersebut.

Sebarang pelanggaran syarat ini akan mengakibatkan pemadaman serta-merta akaun yang dipersoalkan. Kami berhak untuk mengalih keluar akaun yang dipersoalkan tanpa memberitahu pengguna terlebih dahulu.

PENGESAHAN AKAUN

Kami boleh meminta pengesahan akaun pada bila-bila masa. Pengesahan akaun ialah langkah yang perlu untuk memastikan akaun Anda dan semua data selamat. Menambah lapisan perlindungan tambahan ini membolehkan kami menjauhkan ancaman dan sebarang potensi penyalahgunaan daripada tapak web Kami.

Sekiranya akaun Anda dipilih untuk pengesahan akaun, Anda perlu mengikuti arahan untuk pengesahan yang akan Kami berikan kepada Anda. Setelah proses pengesahan selesai, Anda akan dapat kembali ke papan pemuka Anda dan terus mengambil tinjauan dalam talian.

IMBUHAN

Ganjaran hendaklah dibayar apabila perkara berikut dipenuhi:

 • Jumlah yang diperoleh adalah melebihi ambang pembayaran. Ambang pembayaran diterbitkan pada halaman pembayaran dan berbeza dari negara ke negara.
 • Jumlah yang diperolehi diluluskan untuk pembayaran (status ditukar daripada pembayaran belum selesai kepada dibayar).

NYAHLANGGAN DAN PEMADAM AKAUN PENGGUNA

Sebagai ahli, anda bersetuju bahawa Kami mempunyai hak untuk menghubungi Anda dengan e-mel yang berkaitan dan mesej aplikasi mudah alih selagi Anda adalah ahli Kami. Jika Anda tidak lagi mahu menerima mesej daripada Kami, Anda boleh berhenti melanggan terus dari papan pemuka pengguna atau dengan menghubungi perkhidmatan pelanggan Kami di support@shoppanel.net.

Jika Anda ingin memadamkan akaun pengguna Anda, Anda boleh memadamkannya dari papan pemuka tetapan akaun pengguna Anda atau e-mel kepada Kami di support@shoppanel.net dengan permintaan Anda untuk memadamkan akaun pengguna Anda. Berikutan permintaan tersebut, Kami akan memadamkan akaun pengguna anda secara kekal, serta sebarang data yang terkandung dalam akaun pengguna, dalam masa tiga puluh (30) hari kalendar dari penyerahan permintaan pemadaman Anda.

Pengguna yang belum log masuk atau menunjukkan sebarang aktiviti di Laman Web Kami dalam tempoh enam (6) bulan akan ditetapkan sebagai tidak aktif dan mata yang diperoleh akan ditetapkan kepada sifar/kosong/tamat tempoh.

PERJANJIAN TIDAK PENDEDAHAN DAN KERAHSIAAN BERKAITAN KAJIAN DI SHOPPANEL

Maklumat dan kandungan yang tersedia kepada Anda melalui penggunaan perkhidmatan mungkin mengandungi rahsia perniagaan atau maklumat sulit atau proprietari lain daripada vendor atau pemberi lesen.

Anda bersetuju untuk merahsiakan perkara ini dan tidak memberi mana-mana orang lain maklumat dan kandungan yang telah Anda perolehi atau ketahui melalui penyertaan Anda dalam tinjauan, projek atau aktiviti penyelidikan pasaran lain yang berkaitan dengan perkhidmatan.

Anda tidak boleh menggunakan maklumat atau kandungan tersebut untuk sebarang tujuan selain daripada penyertaan Anda sendiri dalam perkhidmatan mengikut perjanjian ini. Anda dengan ini bersetuju untuk memberitahu Kami dengan segera jika Anda mengetahui atau mengesyaki penggunaan atau pendedahan atau akses kepada maklumat atau kandungan tersebut selain daripada yang dinyatakan secara khusus dalam perjanjian ini.

HAK CIPTA DAN HARTA INTELEK

Semua perisian dan bahan yang tersedia di Laman Web Kami dimiliki oleh Kami dan adalah untuk tujuan bukan komersial, maklumat dan peribadi sahaja. Semua hak adalah terpelihara oleh Kami. Melainkan terdapat perjanjian bertulis daripada pemilik Syarikat, tiada apa-apa pun di Laman Web boleh digunakan untuk tujuan komersial.

Anda tidak boleh menerbitkan semula, menjual, atau menyewa mana-mana bahan yang dipaparkan di Laman Web Kami.

Jika Kami mendapati bahawa Anda melanggar Syarat ini, Kami mungkin mengambil langkah yang perlu untuk menyiasat dan mendakwa tingkah laku ini dan menghalang sebarang pelanggaran Syarat Kami yang lain.

KANDUNGAN JANA PENGGUNA

Anda bertanggungjawab secara sah untuk sebarang bahan yang Anda hasilkan dan serahkan ke Laman Web ini. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada ulasan, soalan, nota, media, atau sebarang maklumat lain yang Anda terbitkan di Laman Web Kami atau hantar kepada Kami melalui e-mel.

Anda tidak boleh menggunakan Laman Web Kami untuk:

 • Siarkan komen dan bahan yang negatif atau memperlekehkan;
 • Siarkan sebarang kandungan yang menyalahi undang-undang, mengganggu, kesat, menyinggung perasaan, diskriminasi dan lucah atau menggalakkan orang lain berbuat demikian;
 • Siarkan sebarang bahan palsu, mengelirukan atau mengelirukan;
 • Hantar atau dapatkan sebarang bahan pengiklanan atau promosi.

Kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan yang dijana pengguna. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kandungan yang Anda siarkan ke Laman Web ini dan serahkan kepada Kami.

Dengan terus menggunakan Laman Web Kami, Anda bersetuju dan mengakui bahawa Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan yang disiarkan oleh pengguna lain, termasuk kesahihan, ketepatan atau kesopanannya.

Kami mempunyai hak untuk mengedit dan mengalih keluar sebarang kandungan yang muncul di Laman Web Kami, atas sebarang sebab.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang aktiviti yang dilarang, semak bahagian yang dinamakan “AKTIVITI TERLARANG“.

HIPERLINKING KE LAMAN WEB KAMI

Selaras dengan Terma ini, Anda diberi hak terhad untuk memaut ke Laman Web Kami hanya jika pautan kepada Kami tidak akan menunjukkan perniagaan Kami dalam apa-apa cara yang mengelirukan, palsu dan negatif. Kami boleh membatalkan hak ini pada bila-bila masa, tanpa menyebut sebarang sebab. Dalam kes membatalkan hak, Anda bersetuju untuk mengalih keluar sebarang pautan ke Laman Web Kami sebaik sahaja Anda menerima permintaan Kami untuk berbuat demikian.

AKTIVITI YANG DILARANG

Anda boleh menggunakan Laman Web Kami hanya untuk tujuan undang-undang dan menurut Terma ini.

Pengguna Laman Web Kami tidak boleh:

 • Gunakannya dalam apa-apa cara lain atau untuk sebarang tujuan yang melanggar Terma ini;
 • Gunakannya dalam apa jua cara yang melanggar mana-mana undang-undang dan peraturan yang terpakai;
 • Gunakannya untuk tujuan perniagaan dan komersial;
 • Gunakannya dalam apa jua cara yang akan mengganggu kefungsian, keselamatan, integriti atau prestasi Laman Web;
 • Gunakan sebarang perisian atau peranti yang boleh mengganggu kefungsian, keselamatan, integriti atau prestasi Laman Web;
 • Memperkenalkan virus, cacing, kuda trojan, dan bahan berniat jahat dan berbahaya yang lain;
 • Percubaan untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran ke Laman Web atau pelayan kami;
 • Menghasilkan semula, mengubah suai, menjual semula, menyewa, memajak, meminjam, mengeksploitasi, menjual, atau menggunakan dalam apa-apa cara lain yang melanggar Syarat ini), bahan yang Kami miliki di Laman Web ini;
 • Menyamar sebagai atau cuba menyamar sebagai pengguna atau entiti lain;
 • Jika tidak cuba untuk mengganggu kefungsian, keselamatan, integriti atau prestasi Laman Web.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kandungan jana pengguna yang tidak dibenarkan di Laman Web Kami, semak bahagian yang dinamakan “KANDUNGAN JANA PENGGUNA“.

PERWAKILAN DAN WARANTI

Anda dengan ini mewakili dan menjamin bahawa akses dan penggunaan Laman Web anda akan:

 • mengikut Terma ini;
 • mematuhi semua undang-undang, peraturan dan peraturan yang terpakai (termasuk, tanpa had, semua undang-undang berkenaan kelakuan dalam talian dan kandungan yang boleh diterima, privasi, perlindungan data dan penghantaran data teknikal);
 • bukan untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang;
 • tidak melibatkan, membayangkan atau menimbulkan penerbitan sebarang kandungan yang menyalahi undang-undang;
 • tidak meneruskan sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang;
 • tidak melanggar atau menyalahgunakan mana-mana Hak Harta Intelek Opinodo (ditakrifkan di bawah) atau mana-mana hak harta intelek pihak ketiga;
 • tidak akan melibatkan memuat naik, menyiarkan, menghantar e-mel, menghantar atau sebaliknya menawarkan sebarang kandungan yang mungkin melanggar mana-mana paten, hak cipta, tanda dagangan, atau mana-mana hak proprietari atau intelektual mana-mana pihak ketiga; dan
 • tidak digunakan untuk mencipta, mengedar, memudahkan atau beroperasi bersama-sama dengan perisian hasad, perisian intip, perisian iklan atau program atau kod berniat jahat yang lain.

PENAFIAN WARANTI

Melainkan jika diperuntukkan sebaliknya di bawah Terma ini, perkhidmatan akan diberikan oleh Opinodo kepada Anda “SEBAGAIMANA ADANYA,” dan “SEBAGAIMANA TERSEDIA” dengan semua kesalahan, kecacatan, pepijat dan ralat. Anda secara nyata bersetuju bahawa penggunaan Laman Web adalah atas risiko Anda sendiri.

OPINODO DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA WARANTI DAN SYARAT BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ANDA DI LAMAN WEB, TERMASUK SEMUA WARANTI DAN SYARAT KEBOLEHPERDAGANGAN, SAMA ADA TERSURAT, TERSIRAT ATAU BERKANUN, KESESUAIAN UNTUK SATU PARTI, NEGARA, NEGARA. . PENGECUALIAN WARANTI TERSIRAT TERSEBUT DIGUNAKAN DALAM SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

OPINODO DAN/ATAU AFILIASI KUMPULANNYA (JIKA ADA), PEMBOLEH LESEN, PENYEDIA PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA DAN PENJUAL TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN TENTANG KESESUAIAN, KETEPATAN, KEBOLEHPERCAYAAN ATAU KELENGKAPAN (i) MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DAN (PADA PERKHIDMATAN) GRAFIK BERKAITAN YANG DITERBITKAN DI LAMAN WEB DAN PERKHIDMATAN UNTUK SEBARANG TUJUAN. OPINODO DAN/ATAU AFILIASI KUMPULANNYA (JIKA ADA) DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA WARANTI DAN SYARAT BERKENAAN MAKLUMAT YANG TERKANDUNG PADA LAMAN WEB DAN PERKHIDMATAN, TERMASUK SEMUA WARANTI DAN SYARAT KEBOLEHPERDAGANGAN, SAMA ADA KESESUAIAN HAK DAN TANPA PELANGGARAN.

ANDA MENGAKUI BAHAWA MAKLUMAT DAN GRAFIK BERKAITAN YANG DITERBITKAN DI LAMAN WEB DAN/ATAU PERKHIDMATAN BOLEH MEMASUKKAN KETIDAKTEPATAN TEKNIKAL ATAU KESILAPAN TYPOGRAFI DAN PERUBAHAN.

OPINODO MAUPUN AHLI KUMPULANNYA (JIKA ADA), PEMBAWA LESEN, PENYEDIA PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA DAN PENJUAL MEMBUAT SEBARANG PERWAKILAN, WARANTI ATAU JAMINAN BAHAWA MAKLUMAT YANG MUNGKIN TERDAPAT DI LAMAN WEB DAN PERKHIDMATAN BEBAS INFEKSI. RUTIN PENGATURCARAAN KOMPUTER YANG MENGANDUNGI UNSUR-UNSUR YANG MENCEMAR ATAU MEROSAK ATAU YANG BERTUJUAN UNTUK MEROSAKKAN, MEMINTAS ATAU MENGELUARKAN SISTEM KOMPUTER, DATA ATAU MAKLUMAT PERIBADI ANDA.

OPINODO MENYEDIAKAN ANDA DENGAN PERKHIDMATAN DI LAMAN WEB DENGAN IMAN BAIK DAN DENGAN ITU TIDAK MEMBUAT JAMINAN BAHAWA (I) PERKHIDMATAN ITU AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ATAU JANGKAAN ANDA, (II) AKSES ANDA KE ATAU PENGGUNAAN LAMAN WEB, SECARA SATU MASA, SERVIS SELAMAT ATAU BEBAS RALAT, (III) SEBARANG KECACATAN PADA LAMAN WEB DAN/ATAU PERKHIDMATAN AKAN DIBETULKAN, ATAU (IV) LAMAN WEB DAN PERKHIDMATAN ATAU MANA-MANA ​​SERVER YANG ANDA MELALUI PERKHIDMATAN ITU ADALAH BEBAS DARIPADA VIRUS ATAU MUNGKIN YANG LAIN.

MAKLUMAT YANG TERDAPAT DI LAMAN WEB DAN DALAM PERKHIDMATAN ADALAH UNTUK TUJUAN MAKLUMAT SAHAJA. OPINODO TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN YANG MUNGKIN DITANGGUNG OLEH ANDA AKIBAT PENGGUNAAN MAKLUMAT TERSEBUT ANDA. SEMUA MAKLUMAT DAN KANDUNGAN DI LAMAN WEB DAN TINJAUAN ADALAH HAK CIPTA, DAN TIDAK BOLEH DITERBITKAN SEMULA, DISALINAN, DIJUAL ATAU DISIARKAN DI MANA-MANA ​​DALAM TALIAN ATAU DALAM CETAKAN. OPINODO BERHAK UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN UNDANG-UNDANG YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHALANG ANDA DARIPADA (RE)-MENERBIT, MENYALIN, MENJUAL, MENYIAR ATAU MENCETAK SEBARANG MAKLUMAT BERHAK CIPTA DAN KANDUNGAN YANG TERSEDIA DI LAMAN WEB DAN PERKHIDMATAN.

OPINODO TIDAK MENJAMIN ATAU MENJAMIN BAHAWA SEBARANG KEPUTUSAN KOMERSIL YANG BERJAYA ATAU KEUNTUNGAN AKAN DIPEROLEHI OLEH ANDA HASIL PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN PERKHIDMATAN. OLEH ITU, OPINODO TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEGAGALAN, ATAU SEBARANG KERUGIAN ATAU KEROSAKAN YANG DITANGGUNG/DITANGGUNG OLEH ANDA AKIBAT PENGGUNAAN ATAU KETIDAKPAYAAN ANDA UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB DAN PERKHIDMATAN.

OPINODO JUGA TIDAK MEMBUAT JAMINAN MENGENAI KEJADIAN, KESEMPATAN, KETEPATAN MASA ATAU KUALITI LAMAN WEB, PERKHIDMATAN ATAU KANDUNGAN, ATAU BAHAWA SEBARANG KANDUNGAN TERTENTU AKAN TERUS DISEDIAKAN DI LAMAN WEB DAN PERKHIDMATAN.

AKSES ANDA KEPADA ATAU MUAT TURUN MAKLUMAT, BAHAN ATAU DATA MELALUI LAMAN WEB ATAU MANA-MANA ​​LAMAN WEB PIHAK KETIGA ADALAH DI ATAS KEBIJAKAN DAN RISIKO ANDA SENDIRI, DAN ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB SENDIRI ATAS SEBARANG KEROSAKAN HARTANAH ANDA (TERMASUK KEHILANGAN SISTEM ANDA) ITU HASIL DARIPADA MUAT TURUN ATAU PENGGUNAAN MAKLUMAT, BAHAN ATAU DATA TERSEBUT.

Anda bersetuju bahawa Opinodo tidak bertanggungjawab ke atas kehilangan atau kemerosotan mana-mana Pampasan, hadiah atau kredit, tanpa mengira nilai kewangan, sekiranya terdapat apa-apa: perubahan dalam nilai Pampasan (seperti yang ditentukan dalam budi bicara mutlak dan mutlak Opinodo) , ralat data atau pelayan, ralat atau kegagalan sistem komputer dan/atau rangkaian, perbuatan jenayah, vandalisme, serangan siber atau peristiwa lain yang menjadikan Opinodo tidak munasabah secara komersial untuk menentukan baki atau nilai Pampasan dalam Akaun Pengguna Anda.

INDEMNITI DAN LIABILITI

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan Kami tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang liabiliti, permintaan, kerosakan, kos atau perbelanjaan yang timbul daripada sebarang tuntutan pihak ketiga berdasarkan: Pelanggaran anda terhadap Terma ini; Penggunaan atau penyalahgunaan Laman Web anda, dan/atau pelanggaran hak harta intelek Opinodo anda. Opinodo akan menanggung rugi dan memastikan Anda tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang liabiliti atau perbelanjaan yang timbul daripada tuntutan pihak ketiga berdasarkan sebarang Kecuaian Opinodo. “Kecuaian” bermaksud kecuaian yang teruk atau salah laku yang disengajakan.

Sekiranya terdapat tuntutan yang tertakluk kepada ganti rugi di bawah ini, Pihak yang menanggung rugi hendaklah: memberitahu Pihak yang menanggung rugi dengan segera mengenai tuntutan itu, memberikan Pihak yang menanggung rugi dengan kerjasama dan bantuan yang munasabah, atas perbelanjaan Pihak yang menanggung rugi, untuk mempertahankan tuntutan tersebut; dan memberi peluang kepada Pihak yang menanggung rugi untuk mengambil alih kawalan pembelaan dan penyelesaian tuntutan tersebut. Pihak yang menanggung rugi berhak untuk mengambil bahagian dalam pembelaan tuntutan tersebut dan untuk menggaji peguam atas perbelanjaannya sendiri untuk membantu dalam pengendalian tuntutan tersebut. Pihak yang menanggung rugi mesti mendapatkan kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada penandatangan yang diberi kuasa sewajarnya bagi Pihak yang menanggung rugi sebelum membuat sebarang penyelesaian yang menjejaskan hak Pihak yang menanggung rugi.

PENAFIAN DAN HAD LIABILITI

OPINODO, AFILIASINYA (JIKA ADA), PEMBAWA LESENNYA, PENYEDIA PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA, PENJUAL DAN PENGARAH MASING-MASING, PEGAWAI, PEKERJA DAN EJENNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAU TANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA SAMA SEKALI, SEKALI MAUPUN PIHAK PIHAK. WARANTI, TORT (TERMASUK KECUAIAN) ATAU SEBANYAKNYA, UNTUK SEBARANG TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN, AKIBAT, TELADAN, ROSAK MENCAIR ATAU PUNITIF, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEHILANGAN KEUNTUNGAN, PENDAPATAN ATAU PERNIAGAAN YANG TIDAK SESUAI, SEPERTI ANDA LAMAN WEB DAN/ATAU DARIPADA PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ANDA, WALAUPUN OPINODO TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

MANAKALA OPINODO MENGAMBIL LANGKAH BERJAGA-JAGA TERHADAP PELANGGARAN KESELAMATAN, TIADA LAMAN WEB ATAU PENGHANTARAN INTERNET YANG SELAMAT SEPENUHNYA, DAN SECARA DEMIKIAN, OPINODO DAN AFILIASINYA (JIKA ADA), PELESEN DAN PENJUAL TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS MANA-MANA ​​LANGSUNG, INTERNET, INTERNET. KEROSAKAN CONTOH ATAU AKIBAT YANG MUNGKIN AKIBAT DARIPADA AKSES TANPA KEBENARAN, PENGGODASAN, KEHILANGAN DATA ATAU PELANGGARAN LAIN YANG MUNGKIN BERLAKU DI LAMAN WEB DAN/ATAU MELALUI PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ANDA.

ANDA MENGAKUI TERDAPAT RISIKO YANG TERDAPAT DALAM SAMBUNGAN INTERNET YANG BOLEH MENGAKIBATKAN KEHILANGAN PRIVASI, MAKLUMAT SULIT DAN HARTA. OPINODO SECARA KHUSUS MENAFIKAN DAN TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN ATAU WARANTI, LISAN ATAU BERTULIS, MENGENAI KEMAMPUAN ATAU PEMATUHAN UNDANG-UNDANG PERKHIDMATAN YANG BERKENAAN DI NEGARA, WILAYAH ATAU WILAYAH TERTENTU.

WALAUPUN APA-APA YANG BERTENTANGAN DALAM SYARAT INI, OPINODO, AHLI sekutuNYA (JIKA ADA), PELESENNYA, PENYEDIA PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA, DAN PENJUALNYA SERTA PENGARAH MASING-MASING, PEGAWAI, PEKERJA, TIDAK AKAN DIPERLUKAN UNTUK ANDA DAN AGEN. MENYEBABKAN APA PUN DAN TANPA KIRA BENTUK TINDAKAN, DAN JIKA DIDAPATI BERTANGGUNGJAWAB, LIABILITI TERSEBUT AKAN PADA SETIAP MASA TERHAD KEPADA MAKSIMUM SERATUS DOLLAR AMERIKA SYARIKAT ($100,00).

ANDA MENGAKUI, MEMAHAMI DAN BERSETUJU BAHAWA OPINODO TIDAK AKAN TANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG AKTA ATAU PENINGKATAN MANA-MANA ​​PENYEDIA PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA YANG MEMBEKALKAN SEBAHAGIAN/SEBAHAGIAN PERKHIDMATAN DI BAWAH TERMA INI.

PAUTAN KE LAMAN WEB LAIN

Laman Web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain. Dengan mengklik pada pautan ini, Anda akan dialihkan ke tapak web lain (atau aplikasi mudah alih) yang tidak dilindungi oleh Dasar Privasi Kami. Untuk mengelak daripada memberikan maklumat kepada mana-mana tapak web penipuan, pastikan anda menyemak dasar privasi mereka sebaik sahaja Anda memasuki tapak web yang telah anda ubah hala.

COOKIES DAN TEKNOLOGI SERUPA

Laman Web kami, seperti banyak laman web profesional lain, menggunakan kuki. Kuki ialah cebisan kecil data yang dimuat turun dan disimpan pada komputer Anda (atau peranti pintar lain yang anda gunakan) apabila Anda mengakses tapak web Kami.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kuki, cara Kami menggunakannya dan cara Anda boleh melaraskan/melumpuhkannya pada Peranti Anda, sila semak Dasar Kuki Kami.

KEBOLEHASINGAN

Sekiranya mana-mana peruntukan Terma ini tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai atau dipegang sedemikian oleh mana-mana keputusan mahkamah yang terpakai, ketidakbolehkuatkuasaan atau ketidaksahihan tersebut tidak akan menyebabkan baki peruntukan Terma ini tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah, dan, dalam keadaan sedemikian. , peruntukan selebihnya hendaklah diubah dan ditafsirkan untuk mencapai objektif peruntukan yang tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah itu dengan sebaiknya dalam had undang-undang yang terpakai atau keputusan mahkamah yang berkenaan.

PENGECUALIAN

Setiap Pihak bersetuju bahawa sebarang kelewatan atau peninggalan pihak yang satu lagi untuk melaksanakan apa-apa hak, kuasa atau remedi di bawah Terma ini tidak akan beroperasi secara automatik sebagai penepian hak, kuasa atau remedi atau apa-apa hak, kuasa atau remedi lain dan tidak. penepian akan berkuat kuasa melainkan ia secara bertulis dan ditandatangani oleh pihak yang mengetepikan. Selanjutnya penepian atau pelaksanaan tunggal atau sebahagian daripada mana-mana hak, kuasa atau remedi oleh mana-mana pihak di bawah ini pada satu-satu masa tidak akan ditafsirkan sebagai penghalang kepada penepian mana-mana hak, kuasa atau remedi berturut-turut atau lain-lain pada sebarang kesempatan lain.

SEKATAN UMUR

Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk membuat akaun pengguna dan menggunakan Perkhidmatan Kami. Jika Anda berumur di bawah 18 tahun, tetapi melebihi umur undang-undang yang diperlukan untuk kebenaran menggunakan perkhidmatan dalam talian di tempat anda tinggal (iaitu, 13 tahun di Amerika Syarikat) Kami menggalakkan anda menjemput ibu bapa atau penjaga yang sah untuk membantu Anda mendaftarkan anda akaun pengguna di Laman Web.

Jika Anda berada di bawah umur yang dibenarkan untuk menggunakan perkhidmatan dalam talian, anda tidak boleh membuat akaun pengguna atau menggunakan Perkhidmatan. Jika Kami mendapati bahawa anda telah melanggar ini, Kami akan menamatkan akaun pengguna Anda, mengikut budi bicara kami sendiri.

UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA YANG MENGELOLA

Sekiranya berlaku sebarang perselisihan faham antara Pihak berkenaan dengan tafsiran dan pelaksanaan mana-mana aspek Syarat ini, Pihak-Pihak bersetuju untuk berbincang dengan suci hati untuk mencapai penyelesaian secara baik sebelum memulakan sebarang litigasi/prosiding undang-undang terhadap satu sama lain.

Terma ini akan ditafsirkan, dikawal dan dikuatkuasakan mengikut undang-undang Denmark.

PENYELESAIAN PERTIKAIAN

Jika Anda mempunyai sebarang pertikaian, aduan atau kebimbangan mengenai Laman Web Kami, Anda bersetuju untuk cuba menyelesaikan pertikaian tersebut dengan menghubungi Kami di support@shoppanel.net.

ADAKAH KITA AKAN MELAKUKAN PERUBAHAN TERMA DAN SYARAT?

Kami berhak untuk mengemas kini dan menukar dokumen ini dari semasa ke semasa. Terma dan Syarat yang diubah akan mempunyai tarikh “disemak” yang dikemas kini yang akan kelihatan di bahagian atas halaman ini. Versi yang dikemas kini akan berkuat kuasa sebaik sahaja ia diterbitkan di Laman Web Kami.

Untuk memastikan diri anda dikemas kini, pastikan anda menyemak halaman ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Jika terdapat mana-mana Terma yang anda tidak bersetuju, sila hentikan penggunaan Laman Web Kami dengan serta-merta.

Dengan terus menggunakan Laman Web Kami, Anda bersetuju dengan semua terma yang dinyatakan dalam Polisi Privasi, Dasar Kuki dan Terma dan Syarat Kami.

BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI?

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Syarat Kami, hubungi Kami melalui e-mel di support@shoppanel.net. Kami akan kembali kepada Anda secepat mungkin!