Select Page

Posljednje ažurirano: 16.08.2022.

Ovi Uvjeti i Odredbe navode pravila i propise za korištenje Naše Web stranice koja se nalazi na https://shoppanel.net/.

Molimo pažljivo pročitajte ovaj dokument prije korištenja usluga na Našoj Web stranici. Ako postoje neki uslovi sa kojima se ne slažete, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Našu Web stranicu.

Nastavkom korištenja Naše Web stranice, pretpostavljamo da prihvatate sve odredbe i uslove koji su navedeni u ovom dokumentu.

Odricanje od odgovornosti: Da bismo olakšali stvari našim korisnicima, preveli smo sve naše pravne dokumente sa engleskog na različite jezike koristeći mašinsko prevođenje. U nekim slučajevima, strojno prevođenje može dovesti do problema s preciznošću. Ako postoje neki dijelovi ove politike koje ne razumijete i trebate više informacija, ne oklijevajte da nas kontaktirate.

DEFINICIJE

Riječi s prvim velikim slovom definirane su prema sljedećim definicijama.

 • Web stranica – Odnosi se na web stranicu koja se nalazi na https://shoppanel.net/
 • Mi (“Mi”, “Naša”, “Kompanija”) – Odnosi se na kompaniju Opinodo, koja se nalazi na adresi Svanvej 22, Kopenhagen, Danska
 • Vi (“Vaš”) – Odnosi se na svakog pojedinca koji pristupa Našoj Web stranici
 • Uređaj – Odnosi se na bilo koji uređaj koji se koristi za pristup Našoj Web stranici
 • Uslovi – Odnosi se na pravila i propise navedene u ovom dokumentu za korištenje Naše Web stranice
 • Usluge – Odnosi se na mogućnost registracije računa na našoj web stranici i dobrovoljnog učešća u anketama koje hostuju dobavljači usluga treće strane Opinodooa;

Sljedeće definicije primjenjive su i na jedninu i na množinu.

ZAHVALNICA

Uslovi navedeni u ovom dokumentu primjenjuju se na sve pojedince koji pristupaju Našoj Web stranici i koriste je. Ovi Uslovi uređuju odnos između web stranice i korisnika. Oni objašnjavaju sva pravila i propise koje korisnici ove Web stranice moraju slijediti.

Nastavkom korištenja Naše Web stranice, pretpostavljamo da prihvatate sve Uslove koji su navedeni u ovom dokumentu, kao i da prihvatate i poštujete Politiku privatnosti Kompanije. Naša politika privatnosti opisuje kako koristimo, prikupljamo i dijelimo Vaše lične podatke kada pristupate web stranici i objašnjava Vaša prava i kako Vas zakon štiti.

Molimo vas da pažljivo pročitate Našu Politiku Privatnosti i pravila o kolačićima. Ako postoje neki uslovi sa kojima se ne slažete, molimo vas da odmah prestanete da koristite Našu Web stranicu.

SHOPPANEL USLUGE

Shoppanel nudi web-bazirani sistem za vođenje online istraživanja tržišta gdje se korisnik nagrađuje na osnovu ispunjavanja anketa koje su mu poslane putem e-pošte ili kojima je korisnik pristupio prijavom na web stranicu.

Putem Web stranice, Opinodo Vam pruža mogućnost da registrirate korisnički račun na Web stranici i dobrovoljno učestvujete u online anketama koje hostuju Opinodoovi pružaoci usluga trećih strana, za naknadu (nagrada/podsticaj/nadoknada za ispunjavanje primjenjive ankete).

Registracijom korisničkog naloga na Opinodo, za pristup i korištenje usluga, izričito se slažete da ćete primati pozive za učešće u anketama putem e-pošte ili u pregledniku. Kao takav, Opinodo ne jamči da ćete dobiti određeni minimalni broj poziva ili bilo kakvih poziva za sudjelovanje u anketi.

Prihvaćate i razumijete da je Vaše učešće u bilo kojoj anketi, Vaše otkrivanje bilo kakvih ličnih podataka i Vaše prihvatanje ili odbijanje bilo kojeg poziva za učešće u anketi potpuno dobrovoljno.

Uz pretpostavku da ćete se pridržavati svih odredbi ovih Odredbi i Uslova, dajemo vam ograničenu, opozivu, neprenosivu, ličnu, neekskluzivnu licencu za pristup i korištenje Naše Web stranice i njenih usluga.

Ne smijete distribuirati, mijenjati, prenositi, objavljivati, prenositi, ponovo koristiti, ponovno objavljivati ​​ili koristiti sadržaj u javne ili komercijalne svrhe, uključujući tekst, sliku, zvuk i video, bez Naše pismene dozvole.

KREIRANJE KORISNIČKOG NALOGA

Korisnički račun se obično kreira tako što nam date:

 • Vaša email adresa, jedinstvena lozinka i potrebne informacije, ili
 • klikom na dugme Facebook ili Google na stranicama za registraciju (ako to učinite, automatski kreirate nalog povezan sa vašim Facebook ili Google profilom i razumete da ćemo uključiti relevantne lične podatke koji se nalaze na vašem Facebook ili Google profilu kao deo vašeg račun).

Ako pristupite našoj web stranici putem neke od aplikacija dostupnih preko trećih strana, potvrđujete i slažete se s ovim Uslovima, potvrđujete da je sporazum između Vas i Kompanije i da nijedna treća strana nema nikakvu ulogu u ovim Uslovima i odredbama.

Saglasni ste da ćete pružiti istinite, tačne, aktuelne i potpune informacije o sebi kako to zahtijeva naš proces registracije na web stranici, te održavati i brzo ažurirati informacije date tokom registracije kako bi bile istinite, tačne, aktuelne i potpune u svakom trenutku.

Ako pružite bilo koju informaciju koja je neistinita, netačna, zastarjela ili nepotpuna, ili ako imamo opravdane razloge za sumnju da su takve informacije neistinite, netačne, zastarjele ili nepotpune, možemo zatvoriti Vaš korisnički račun na web stranici i uskratiti Vam mogućnost pristupa i korišćenja Usluga.

Slažete se da ćete Nas smatrati bezopasnim i snositi punu odgovornost za svu štetu u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova.

STAROSNO OGRANIČENJE

Morate imati najmanje 18 godina da biste kreirali korisnički račun i koristili Naše usluge. Ako ste mlađi od 18 godina, ali ste iznad propisane zakonske dobi za pristanak za korištenje internetskih usluga u mjestu u kojem živite (tj. 13 godina u SAD-u), podstičemo vas da pozovete roditelja ili zakonskog staratelja da vam pomogne u registraciji Vašeg korisničkog računa na Web stranici.

Ako ste ispod zakonske dobi za pristanak za korištenje online usluga, ne možete kreirati korisnički račun ili koristiti Usluge. Ako otkrijemo da ste prekršili ovo, ukinut ćemo Vaš korisnički račun, prema vlastitom nahođenju.

PONAŠANJE KORISNIKA

Kao korisnik slažete se:

 • ne postavljati ili distribuirati nepristojan, pornografski, uvredljiv ili sadržaj mržnje;
 • ne postavljati neželjene linkove ili SPAM linkove u naše ime ili slati ljude na Našu Web stranicu na taj način;
 • da ne prenosite zlonamjerni softver kao što su trojanski konji, crvi, tempirane bombe, cancelbotovi, oštećeni fajlovi ili oštećeni podaci, ili bilo koji drugi sličan softver ili programi koji mogu oštetiti Našu Web stranicu;
 • ne pokušavati dobiti lozinke ili druge lične podatke od drugih članova;
 • ne razvijati ili koristiti metode prevare bilo ručno, dijeljeno na mreži ili putem nekog softvera za stjecanje (ne ograničavajući se na) neopravdanu zaradu;
 • da ni na koji način ne ugrožavamo naše zaposlene ili menadžment Naše kompanije.

Bonusi dobrodošlice i drugi marketinški bonusi ili nagrade neće biti isplaćeni ako imamo razloga vjerovati da je korištena nezakonita metoda, kao što je: sticanje više od jednog bonusa/nagrade po domaćinstvu/IP-u, korištenje robota za kreiranje računa i generiranje prihod.

OGRANIČENJA JEDNOG RAČUNA

Naši korisnici su ograničeni na jedan nalog. Da biste kreirali profil na našoj web stranici, morat ćete se prijaviti s adresom e-pošte koju koristite za svoj PayPal račun. Imajte na umu da su korisnici također ograničeni na jedan PayPal račun, koji može koristiti samo jedan korisnik.

To znači da korisnicima nije dozvoljeno da koriste isti PayPal račun kao i ostali članovi. Samo osoba koja se prijavila sa e-poštom koja se koristi za PayPal račun može povući sredstva na navedeni račun.

Svako kršenje ovih uslova će rezultirati trenutnim brisanjem dotičnog naloga. Zadržavamo pravo da uklonimo predmetni račun bez prethodnog obavještavanja korisnika.

VERIFIKACIJA NALOGA

U svakom trenutku možemo tražiti verifikaciju računa. Verifikacija računa je neophodan korak za očuvanje sigurnosti vašeg računa i svih podataka. Dodavanje ovog dodatnog sloja zaštite omogućava nam da prijetnje i svaku potencijalnu zloupotrebu držimo dalje od Naše Web stranice.

U slučaju da Vaš račun bude odabran za verifikaciju računa, morat ćete slijediti upute za verifikaciju koje ćemo Vam pružiti. Kada se proces verifikacije završi, moći ćete da se vratite na svoju kontrolnu tablu i da nastavite sa popunjavanjem onlajn anketa.

NAKNADA

Naknada se isplaćuje kada je ispunjeno:

 • Zarađeni iznos je iznad praga isplate. Prag isplate je objavljen na stranici za isplatu i razlikuje se od zemlje do zemlje.
 • Zarađeni iznos je odobren za isplatu (promijenjen status iz čeka na plaćanje u isplaćeno).

OTKAZIVANJE I BRISANJE KORISNIČKOG NALOGA

Kao član, slažete se da imamo pravo kontaktirati Vas s relevantnim porukama e-pošte i mobilnih aplikacija sve dok ste Naš član. Ako više ne želite primati poruke od Nas, možete se odjaviti direktno na korisničkoj kontrolnoj tabli ili kontaktiranjem naše korisničke službe na support@shoppanel.net.

Ako želite da izbrišete svoj korisnički nalog, možete ga ili izbrisati sa kontrolne table postavki vašeg korisničkog naloga ili nam poslati e-poštu na support@shoppanel.net sa Vašim zahtjevom za brisanje Vašeg korisničkog računa. Nakon takvog zahtjeva, trajno ćemo izbrisati vaš korisnički račun, kao i sve podatke sadržane na korisničkom računu, u roku od trideset (30) kalendarskih dana od podnošenja vašeg zahtjeva za brisanje.

Korisnici koji se nisu prijavili ili pokazali bilo kakvu aktivnost na našoj web stranici u šest (6) mjeseci bit će postavljeni kao neaktivni, a zarađeni bodovi će biti postavljeni na nulu/prazno/istekli.

UGOVOR O NEOTKRIVANJU I POVJERLJIVOSTI U VEZI ISTRAŽIVANJA NA SHOPPANELU

Informacije i sadržaj koji su Vam dostupni kroz korištenje usluga mogu sadržavati poslovne tajne ili druge povjerljive ili vlasničke informacije od prodavaca ili davalaca licence.

Saglasni ste da ćete ovo čuvati u strogoj tajnosti i da nećete bilo kojoj drugoj osobi dati informacije i sadržaj kojima ste dobili pristup ili za koje znate putem Vašeg učešća u anketi, projektu ili drugim aktivnostima istraživanja tržišta u vezi sa uslugama.

Ne smijete koristiti takve informacije ili sadržaj u bilo koju drugu svrhu osim za vlastito učešće u uslugama u skladu sa ovim ugovorom. Ovim se slažete da ćete nas odmah obavijestiti ako znate ili sumnjate na korištenje ili otkrivanje ili pristup takvim informacijama ili sadržajima koji nisu posebno navedeni u ovom ugovoru.

AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNA SVOJINA

Sav softver i materijal koji je dostupan na našoj web stranici je u našem vlasništvu i služi samo za nekomercijalne, informativne i lične svrhe. Sva prava zadržavamo Mi. Osim ako ne postoji pismeni dogovor vlasnika Kompanije, ništa na Web stranici ne može se koristiti u komercijalne svrhe.

Ne smijete ponovo objavljivati, prodavati ili iznajmiti bilo koji od materijala koji se pojavljuju na našoj Web stranici.

Ako primijetimo da kršite ove Uslove, možemo preduzeti korake potrebne da istražimo i krivično gonimo ovo ponašanje i spriječimo bilo koje drugo kršenje naših Uslova.

SADRŽAJ KOJI GENERIRA KORISNIK

Vi ste zakonski odgovorni za sve materijale koje generirate i pošaljete na ovu web stranicu. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na komentare, pitanja, bilješke, medije ili bilo koje druge informacije koje objavite na našoj Web stranici ili Nam pošaljete putem e-pošte.

Ne smijete koristiti našu web stranicu da:

 • Objavljujete negativne ili omalovažavajuće komentare i materijal;
 • Objavljujete ​​bilo koji nezakonit, uznemiravajući, uvredljiv, diskriminatorski i pornografski sadržaj ili ohrabrujete ​​druge ljude da to učine;
 • Objavljujete bilo kakav lažan, obmanjujući ili obmanjujući materijal;
 • Pošaljete ili nabavite bilo koji reklamni ili promotivni materijal.

Nismo odgovorni za bilo koji sadržaj koji je kreirao korisnik. Vi ste isključivo odgovorni za bilo koji sadržaj koji postavite na ovu Web stranicu i dostavite nam.

Nastavkom korištenja naše Web stranice, slažete se i potvrđujete da nismo odgovorni za bilo koji sadržaj koji postavljaju drugi korisnici, uključujući njegovu zakonitost, tačnost ili pristojnost.

Imamo pravo uređivati ​​i ukloniti bilo koji sadržaj koji se pojavljuje na našoj web stranici, iz bilo kojeg razloga.

Da biste saznali više o zabranjenim aktivnostima, pogledajte odjeljak pod nazivom “ZABRANJENE AKTIVNOSTI”.

HYPERLINKING NA NAŠU WEB STRANICU

U skladu s ovim Uvjetima, dodijeljeno vam je ograničeno pravo povezivanja na našu web stranicu samo ako povezivanje s nama neće predstavljati naše poslovanje na pogrešan, lažan i negativan način. Ovo pravo možemo ukinuti u bilo kojem trenutku, bez navođenja razloga. U slučaju povlačenja prava, saglasni ste da ćete ukloniti sve linkove na našu web stranicu čim primite naš zahtjev da to učinite.

ZABRANJENE AKTIVNOSTI

Našu web stranicu možete koristiti samo u legalne svrhe iu skladu sa ovim Uslovima.

Korisnici Naše Web stranice ne smiju:

 • Koristiti ga na bilo koji drugi način ili u bilo koju svrhu koja krši ove Uslove;
 • Koristiti ga na bilo koji način koji krši bilo koji važeći zakon i propise;
 • Koristiti ga u poslovne i komercijalne svrhe;
 • Koristiti ga na bilo koji način koji će ometati funkcionalnost, sigurnost, integritet ili performanse Web stranice;
 • Koristiti bilo koji softver ili uređaj koji može ometati funkcionalnost, sigurnost, integritet ili performanse web stranice;
 • Uvesti viruse, crve, trojanske konje i druge zlonamjerne i štetne materijale;
 • Pokušaj neovlaštenog pristupa web stranici ili našim serverima;
 • Reproducirati, modificirati, preprodati, iznajmiti, posuditi, iskoristiti, prodati ili koristiti na bilo koji drugi način koji krši ove Uslove, materijal koji posjedujemo na ovoj web stranici;
 • Lažno predstavljati ili pokušati lažno predstavljati drugog korisnika ili entiteta;
 • U suprotnom pokuša ometati funkcionalnost, sigurnost, integritet ili performanse web stranice.

Da biste saznali više o sadržaju koji je kreirao korisnik, a koji nije dozvoljen na našoj web stranici, provjerite odjeljak pod nazivom „KORISNIČKI GENERIRANI SADRŽAJ“.

ZASTUPANJA I GARANCIJE

Ovim izjavljujete i jamčite da će Vaš pristup i korištenje web stranice:

 • biti u skladu sa ovim Uslovima;
 • pridržavati se svih primjenjivih zakona, propisa i pravila (uključujući, bez ograničenja, sve primjenjive zakone u vezi s online ponašanjem i prihvatljivim sadržajem, privatnošću, zaštitom podataka i prijenosom tehničkih podataka);
 • ne koristiti u nezakonite svrhe;
 • ne podrazumijevaju, impliciraju ili ne izazivaju objavljivanje bilo kakvog nezakonitog sadržaja;
 • ne proširuju bilo kakve ilegalne aktivnosti;
 • da ne kršite ili ne prisvajate bilo koja Opinodoova prava intelektualne svojine (definirana u nastavku) ili prava intelektualne svojine bilo koje treće strane;
 • neće uključivati ​​postavljanje, slanje e-pošte, prijenos ili na drugi način nuđenje bilo kakvog sadržaja koji bi mogao narušiti bilo koji patent, autorsko pravo, zaštitni znak ili bilo koja druga vlasnička ili intelektualna prava bilo koje treće strane; i
 • ne može se koristiti za kreiranje, distribuciju, olakšavanje ili rad u sprezi sa zlonamjernim softverom, špijunskim softverom, adwareom ili drugim zlonamjernim programima ili kodom.

ODRICANJE GARANCIJE

Osim ako nije drugačije predviđeno u ovim Uslovima, Opinodo će vam pružati usluge “KAKO JESU” i “KAKO DOSTUPNO” sa svim greškama. Izričito se slažete da je vaše korištenje web stranice na vaš isključivi rizik.

OPINODO SE OVIM ODRIČE SVIH GARANCIJA I USLOVA KOJI SE ODNOSE NA VAŠU KORIŠĆENJE USLUGA NA VEB STRANICI, UKLJUČUJUĆI SVE GARANCIJE I USLOVE PRILIKA ZA TRGOVINU, DA LI SE IZRIČITI, IZRIČITO, JAVNO PODRAZUMEVANO, U NEZVEDNOM NASLOVU. TAKVA ISKLJUČIVANJA PODRAZUMEVANIH GARANCIJA PRIMJENJUJU SE U ONOM DOZVOLJENOM ZAKONOM.

OPINODO I/ILI NJEGOVA GRUPA POVEZANA (UKOLIKO IMA), DAVATELJI LICENCE, Pružaoci USLUGA TREĆIH STRANA I PRODAVCI NE DAJU NIKAKVE IZJAVE O POGODNOSTI, TAČNOSTI, POUZDANOSTI ILI KOMPLETNOSTI (i) PODATAKA I INFORMACIJA I) POVEZANE GRAFIKE OBJAVLJENE NA SAJTU I USLUGE ZA BILO KOJU NAMJENU. OPINODO I/ILI NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA (AKO IMA) OVIM SE ODRIČE SVIH GARANCIJA I USLOVA U VEZI SA INFORMACIJAMA SADRŽANIM NA WEB STRANI I USLUGAMA, UKLJUČUJUĆI SVE GARANCIJE I USLOVE DA SE ODRIČAVAM PRETHODNO ISPITIVANJE SVOJIH USLOVA, NASLOV I NEKRŠENJE PRAVA.

POTVRĐUJETE DA INFORMACIJE I POVEZANE GRAFIKE OBJAVLJENE NA WEB SAJTU I/ILI USLUGAMA MOGU UKLJUČIVATI TEHNIČKE NETOČNOSTI ILI TIPOGRAFSKE GREŠKE I PROMJENE.

NI OPINODO NI NJEGOVA GRUPA POVEZANA (UKOLIKO IMA), DAVATELJI LICENCE, PRUŽAOCI USLUGA TREĆIH STRANA I PRODAVAČI NE DAJU BILO KAKO ZASTUPANJE, GARANCIJU ILI GARANCIJU DA SU INFORMACIJE KOJE MOGU BITI DOSTUPNE NA DRUGIM LOKACIJAMA RUTINE KOMPJUTERSKOG PROGRAMIRANJA KOJE SADRŽE KONTAMINIRAJUĆE ILI DESTRUKTIVNE ELEMENTE ILI KOJE IMAJU NAMJENU DA OŠTETE, POKRIVNO PRESREĆE ILI EKSPOPRIJU VAŠ RAČUNARSKI SISTEM, PODATKE ILI LIČNE INFORMACIJE.

OPINODO VAM PRUŽA USLUGE NA WEB SAJTU U DOBROJ VERI I KAO TAKAV NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU DA ĆE (I) USLUGE ZADOVOLJATI VAŠE ZAHTJEVE ILI OČEKIVANJA, (II) VAŠ PRISTUP ILI NE KORISTIMO SERVIS U VREMENU I KORISTIMO SIGURNO ILI BEZ GREŠAKA, (III) BILO KOJI GREŠKE NA VEB SAJTU I/ILI USLUGAMA ĆE BITI ISPRAVLJENE, ILI (IV) VEB SAJT I USLUGE ILI BILO KOJI SERVER PREKO KOJEG PRISTUPATE USLUGAMA SU BEZ VIRUSA HMP-a.

INFORMACIJE KOJE SE NALAZE NA WEB SAJTU I U OKVIRU USLUGA SU SAMO U INFORMATIVNE SVRHE. OPINODO SE NE DRŽA ODGOVORNIM ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJU MOŽDA IZDRŽITE KAO REZULTAT VAŠEG KORIŠĆENJA TAKVIH INFORMACIJA. SVE INFORMACIJE I SADRŽAJ NA WEB SAJTU I ANKETAMA SU ZAŠTIĆENI AUTORSKIM PRAVIMA, I NE MOŽE SE PONOVNO OBJAVLJAVATI, KOPIRATI, PRODAVATI ILI POSTAVLJATI BILO GDJE ONLINE ILI ŠTAMPANI. OPINODO ZADRŽAVA PRAVO DA PREDUZME NEOPHODNE PRAVNE RADNJE DA VAS SPREČI DA (PONOVNO) OBJAVLJUJETE, KOPIRATE, PRODAJETE, OBJAVLJUJETE ILI ŠTAMPATE BILO KAKVE INFORMACIJE I SADRŽAJA SA ZAŠTITOM AUTORSKIH PRAVA KOJI SU DOSTUPNI NA WEB SAJTU I USLUGE.

OPINODO NE GARANTUJE DA ĆETE DOBITI BILO KAKVE USPJEŠNE KOMERCIJALNE REZULTATE ILI PROFIT KAO REZULTAT KORIŠĆENJA VEB SAJTA I USLUGA. KAO TAKAV, OPINODO NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKAV KVAR, ILI BILO KOJI GUBITAK ILI ŠTETU KOJU STE PRETRPELI KAO REZULTAT VAŠEG KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA VEB STRANI I USLUGA.

OPINODO TAKOĐE NE DAJE GARANCIJU O TAČNOSTI, KOMPLETNOSTI, PRAVOVREMENOSTI ILI KVALITETU WEB SAJTA, USLUGA ILI SADRŽAJA, ILI DA ĆE BILO KOJI ODREĐENI SADRŽAJ NASTAVITI BITI DOSTUPNIM NA DOSTUPNIM NAMJEŠTIMA.

VAŠ PRISTUP ILI PREUZIMANJE INFORMACIJA, MATERIJALA ILI PODATAKA PREKO WEB SAJTA ILI BILO KOJE BILO KOJE VEB STRANE TREĆE STRANE JE PO VAŠEM ODLUČIVANJU I RIZIKU, I BIĆETE ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA VAŠE ODGOVARANJE. KOJE JE REZULTAT PREUZIMANJA ILI KORIŠĆENJA TAKVIH INFORMACIJA, MATERIJALA ILI PODATAKA.

Slažete se da Opinodo nije odgovoran za gubitak ili umanjenje bilo koje naknade ili kredita, bez obzira na novčanu vrijednost, u slučaju da dođe do bilo kakve: promjene vrijednosti Kompenzacije (kako je utvrđeno prema Opinodo-ovom isključivom i apsolutnom nahođenju) , greška u podacima ili serveru, greška ili greška računarskog i/ili mrežnog sistema, krivično djelo, vandalizam, sajber-napad ili drugi događaji zbog kojih Opinodo ne može da odredi stanje ili vrijednost kompenzacije na vašem korisničkom računu.

OŠTETA I ODGOVORNOST

Saglasni ste da ćete nas obeštetiti i držati nas bezopasnim od i protiv svake odgovornosti, zahtjeva, štete, troškova ili troškova koji proizlaze iz bilo kojeg potraživanja treće strane na osnovu: Vašeg kršenja ovih Uslova; Vaše korištenje ili zloupotreba web stranice i/ili vaše kršenje Opinodo prava intelektualnog vlasništva. Opinodo će vas obeštetiti i zaštititi vas od bilo kakve odgovornosti ili troškova koji proističu iz potraživanja treće strane na osnovu bilo kakvog nemara Opinodoa. “Nepažnja” znači grubi nemar ili namjerno nedolično ponašanje.

U slučaju zahtjeva koji podliježe obeštećenju prema ovom Ugovoru, obeštećena Strana će: odmah obavijestiti Stranu koja je obeštećena o zahtjevu, pružiti obeštećenoj Strani razumnu saradnju i pomoć, o trošku obeštećene strane, da brani takav zahtjev; i omogući Strani koja obeštećuje mogućnost da preuzme kontrolu nad odbranom i namirenje takvog potraživanja. Oštećena Strana ima pravo da učestvuje u odbrani takvog zahteva i da o svom trošku angažuje branioca koji će pomagati u rešavanju takvog zahteva. Strana koja obeštećuje mora da dobije prethodno pismeno odobrenje od propisno ovlašćenog potpisnika obeštećene strane pre sklapanja bilo kakvog poravnanja koje utiče na prava obeštećene strane.

ODRICANJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

OPINODO, NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA (AKO IMA), NJEGOVI DAVCI LICENCE, PRUŽAOCI USLUGA TREĆE STRANE, PRODAVACI I NJIHOVI DODATNI DIREKTORI, SLUŽBENIKE, ZAPOSLENI I AGENTI NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI PREMA SVIMA GARANCIJA, DELET (UKLJUČUJUĆI NEMAR) ILI DRUGIM, ZA BILO KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE, POSLJEDIČNE, PRIMJERNE, LIKVIDIRANE ILI KAZNENE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA GUBITAK, UKLJUČUJUĆI GUBITAK, UZVRAĆAJUĆI GUBITAK VEB SAJTA I/ILI OD VAŠEG KORIŠĆENJA USLUGA, ČAK I AKO JE OPINODO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

DOK OPINODO PREDUZIMA MJERE PREDOSTROŽNOSTI PROTIV KRŠENJA SIGURNOSTI, NIJEDNA WEB STRANICA ILI INTERNET PRIJENOS NIJE POTPUNO SIGURAN, I KAO TAKVI, OPINODO I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA (AKO IMA), DAVATELJI LICENCE I PRODAVAČI NEĆE DA SE ZAKLJUČUJU, DA SE NEĆE ZAKLJUČITI, PRIMJERNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE KOJE MOGU PROZIDATI NEOVLAŠĆENIM PRISTUPOM, HAKOVANJEM, GUBITKOM PODATAKA ILI DRUGIMA KRŠENJA KOJA SE MOGU DOĆI NA WEB SAJTU I/ILI KROZ VAŠE KORIŠTENJE USLUGA.

PRIZNAVATE DA POSTOJE RIZICI INHERETNI U INTERNETSKOJ POVEZIVANJU KOJI MOGU REZULTATI GUBITKOM PRIVATNOSTI, POVJERLJIVIH INFORMACIJA I IMOVINE. OPINODO SE POSEBNO ODRIČE I NE DAJE NIKAKVO ZASTUPANJE ILI GARANCIJU, USMENOM ILI PISMENOM, U ODNOSU NA ODRŽIVOST ILI USKLAĐENOST SA VAŽEĆIM ZAKONIMA USLUGA U ODREĐENOJ ZEMLJI, TERITORIJI,

BEZ OBZIRA NA SVE SUPROTNE STVARI U OVIM USLOVIMA, OPINODO, NJEGOVI PODRUŽNICI (UKOLIKO IMA), NJEGOVI DAOCI LICENCE, Pružaoci USLUGA TREĆE STRANE, I NJEGOVI PRODAVCI KAO I NJIHOVI DIREKTORI, ZVANIČNICI, NIJE ZA SVE BILO KOJI UZROK BILO KOJI I BEZ OBZIRA NA OBLIKU RADNJE, A AKO SE PRONAĐE ODGOVORNOM, TAKVA ODGOVORNOST ĆE UVEK BITI OGRANIČENA NA MAKSIMALNO STO DOLARA SJEDINJENIH DRŽAVA (100,00 USD).

POTVRĐUJETE, RAZUMIJETE I SLAŽETE SE DA OPINODO NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJI ČIN ILI PROPUST BILO KOJE TREĆE STRANKE PRUŽAOCE USLUGA KOJI PRUŽA DIO/DIO USLUGA POD OVIM USLOVIMA.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANE

Naša Web stranica može sadržavati veze do drugih web stranica. Klikom na ove veze, bit ćete preusmjereni na druge web stranice (ili mobilne aplikacije) koje nisu obuhvaćene našom Politikom Privatnosti. Kako biste izbjegli davanje informacija lažnim web stranicama, obavezno pregledajte njihovu politiku privatnosti čim uđete na web stranicu na koju ste preusmjereni.

KOLAČIĆI I SLIČNE TEHNOLOGIJE

Naša Web stranica, kao i mnoge druge profesionalne web stranice, koristi kolačiće. Kolačići su mali dijelovi podataka koji se preuzimaju i čuvaju na Vašem računalu (ili drugim pametnim uređajima koje koristite) kada pristupite našoj web stranici.

Da biste saznali više o kolačićima, kako ih koristimo i kako ih možete podesiti/onemogućiti na svom uređaju, pogledajte Našu Politiku Kolačića.

DELIVOST

U slučaju da bilo koja odredba ovih Uslova bude neprovediva ili nevažeća prema bilo kojem primjenjivom zakonu ili će se smatrati takvom bilo kojom primjenjivom sudskom odlukom, takva neprovedivost ili nevaljanost neće učiniti preostale odredbe ovih Uslova neprovedivim ili nevažećim, i, u tom slučaju, takve preostale odredbe će se mijenjati i tumačiti kako bi se na najbolji način postigli ciljevi takve neprovedive ili nevažeće odredbe u granicama važećeg zakona ili primjenjivih sudskih odluka.

ODRICANJE

Svaka strana je suglasna da svako kašnjenje ili propust druge strane da iskoristi bilo koje pravo, ovlaštenje ili pravni lijek prema ovim Uslovima neće automatski djelovati kao odricanje od takvog prava, ovlaštenja ili pravnog lijeka ili bilo kojeg drugog prava, moći ili pravnog lijeka i ne odricanje će biti efektivno osim ako nije u pisanoj formi i potpisano od strane odricanja. Nadalje, odricanje ili pojedinačno ili djelomično korištenje bilo kojeg prava, ovlaštenja ili pravnog lijeka od strane bilo koje strane iz ovog Ugovora jednom prilikom neće se tumačiti kao prepreka odricanju od bilo kojeg uzastopnog ili drugog prava, ovlaštenja ili pravnog lijeka u bilo kojoj drugoj prilici.

STAROSNO OGRANIČENJE

Morate imati najmanje 18 godina da kreirate korisnički račun i koristite Naše usluge. Ako ste mlađi od 18 godina, ali ste iznad propisane zakonske dobi za pristanak za korištenje internetskih usluga u mjestu u kojem živite (tj. 13 godina u SAD-u), podstičemo vas da pozovete roditelja ili zakonskog staratelja da vam pomogne u registraciji vašeg korisnički račun na web stranici.

Ako ste ispod zakonske dobi za pristanak za korištenje online usluga, ne možete kreirati korisnički račun ili koristiti Usluge. Ako otkrijemo da ste prekršili ovo, ukinut ćemo Vaš korisnički račun, prema vlastitom nahođenju.

VAŽEĆE PRAVO I NADLEŽNOST

U slučaju bilo kakvog neslaganja između Strana u vezi sa tumačenjem i primjenom bilo kojeg aspekta ovih Uslova, Strane su saglasne da će razgovarati u dobroj vjeri kako bi se postiglo prijateljsko rješenje prije pokretanja bilo kakvog parničnog/pravnog postupka jedna protiv druge.

Ovi Uslovi će se tumačiti, primjenjivati ​​i primjenjivati ​​u skladu sa zakonima Danske.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Ako imate bilo kakve sporove, žalbe ili nedoumice u vezi s Našom Web-stranicom, slažete se da ćete prvo pokušati riješiti spor tako što ćete nas kontaktirati na support@shoppanel.net.

DA LI ĆEMO IZMJENITI USLOVE I ODREDBE?

Zadržavamo pravo da s vremena na vrijeme ažuriramo i mijenjamo ovaj dokument. Izmijenjeni Uslovi i Odredbe imat će ažurirani “revidirani” datum koji će biti vidljiv na vrhu ove stranice. Ažurirana verzija će stupiti na snagu čim bude objavljena na Našoj Web stranici.

Kako biste bili u toku, povremeno pregledavajte ovu stranicu radi eventualnih promjena. Ako postoje neki uslovi sa kojima se ne slažete, molimo Vas da odmah prestanete da koristite našu veb stranicu.

Nastavkom korištenja naše web stranice, slažete se sa svim uvjetima navedenim u našoj Politici Privatnosti, Politici Kolačića i Odredbama i Uvjetima.

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI?

Ako imate bilo kakvih pitanja o našim uslovima, kontaktirajte nas putem e-pošte na support@shoppanel.net. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku!