Vyberte stránku

Poslední aktualizace: 16.08.2022.

Tyto podmínky uvádějí pravidla a předpisy pro používání naší webové stránky umístěné na adrese https://shoppanel.net/.

Před použitím služeb na Naše webové stránce si prosím pozorně přečtěte tento dokument. Pokud existují nějaké podmínky, se kterými nesouhlasíte, přestaňte prosím naše webové stránky okamžitě používat.

Pokračováním v používání našich webových stránek předpokládáme, že souhlasíte se všemi podmínkami, které jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Upozornění: Abychom našim uživatelům usnadnili práci, přeložili jsme všechny naše právní dokumenty z angličtiny do různých jazyků pomocí strojového překladu. V některých případech může strojový překlad vést k problémům s přesností. Pokud některé části těchto zásad nerozumíte a potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat.

DEFINICE

Slova s prvním velkým písmenem jsou definována v následujících definicích.

 • Webová stránka – odkazuje na webovou stránku umístěnou na adrese https://shoppanel.net/
 • My (“nás”, “naše”, “společnost”) – odkazuje na společnost Opinodo se sídlem na adrese Svanvej 22, Kodaň, Dánsko
 • Vy („Vaše“) – Označuje každého jednotlivce, který přistupuje na naše webové stránky
 • Zařízení – odkazuje na jakékoli zařízení, které se používá k přístupu na naše webové stránky
 • Podmínky – Odkazuje na pravidla a předpisy uvedené v tomto dokumentu pro používání naší webové stránky
 • Služby – odkazuje na možnost zaregistrovat si účet na naší webové stránce a dobrovolně se účastnit průzkumů pořádaných poskytovateli služeb třetí strany společnosti Opinodo;

Následující definice jsou použitelné pro jednotné i množné číslo.

POTVRZENÍ

Podmínky uvedené v tomto dokumentu se vztahují na všechny osoby, které přistupují a používají naše webové stránky. Tyto Podmínky upravují vztah mezi Webem a jeho uživatelem. Vysvětlují všechna pravidla a předpisy, které musí uživatelé těchto webových stránek dodržovat.

Pokračováním v používání našich webových stránek předpokládáme, že přijímáte všechny podmínky uvedené v tomto dokumentu a přijímáte a dodržujete zásady ochrany osobních údajů společnosti. Naše zásady ochrany osobních údajů popisují, jak používáme, shromažďujeme a sdílíme vaše osobní údaje, když přistupujete na webové stránky, a vysvětlují vaše práva a jak vás zákony chrání.

Prosím, ujistěte se, že jste si pozorně přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie. Pokud existují nějaké podmínky, se kterými nesouhlasíte, přestaňte prosím naše webové stránky okamžitě používat.

SHOPPANEL SLUŽBY

Shoppanel nabízí webový systém pro provozování online průzkumů trhu, kde je uživatel odměňován na základě vyplnění průzkumů, které mu byly zaslány e-mailem nebo ke kterým se uživatel přihlásil po přihlášení na webové stránky.

Prostřednictvím webové stránky vám společnost Opinodo poskytuje možnost zaregistrovat si uživatelský účet na webové stránce a dobrovolně se účastnit online průzkumů pořádaných poskytovateli služeb třetí strany společnosti Opinodo za kompenzaci (odměna/pobídka/kompenzace za dokončení příslušného průzkumu).

Registrací uživatelského účtu u Opinodo pro přístup a používání Služeb výslovně souhlasíte s přijímáním pozvánek k účasti v průzkumech prostřednictvím e-mailu nebo v prohlížeči. Společnost Opinodo jako taková nezaručuje, že vůbec obdržíte určitý minimální objem pozvánek nebo pozvánek k účasti v průzkumu.

Berete na vědomí a chápete, že vaše účast v jakémkoli průzkumu, vaše zveřejnění jakýchkoli osobně identifikovatelných informací a vaše přijetí nebo odmítnutí jakýchkoli pozvánek k účasti v průzkumu je zcela dobrovolné.

Za předpokladu, že splníte všechny podmínky těchto podmínek, vám udělujeme omezenou, odvolatelnou, nepřenosnou, osobní, nevýhradní licenci k přístupu a používání našich webových stránek a jejich služeb.

Bez našeho písemného svolení nesmíte distribuovat, upravovat, přenášet, publikovat, přenášet, znovu používat, znovu zveřejňovat nebo používat obsah pro veřejné nebo komerční účely, včetně textu, obrázků, zvuku a videa.

VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

Uživatelský účet je obvykle vytvořen tak, že nám poskytnete:

 • Vaši e-mailovou adresu, unikátní heslo a potřebné údaje, popř
 • kliknutím na tlačítko Facebook nebo Google na registračních stránkách (pokud tak učiníte, automaticky si vytvoříte účet spojený s vaším profilem na Facebooku nebo Google a jste srozuměni s tím, že relevantní osobní údaje nalezené na vašem profilu na Facebooku nebo Google začleníme jako součást vašeho účet).

Pokud na naše webové stránky přistupujete prostřednictvím některé z aplikací dostupných prostřednictvím třetích stran, berete na vědomí a souhlasíte s těmito podmínkami, berete na vědomí, že dohoda je uzavřena mezi vámi a společností a že žádná třetí strana nemá žádnou část těchto podmínek.

Souhlasíte s tím, že poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě, jak vás vyzve Náš registrační proces na webových stránkách, a budete udržovat a neprodleně aktualizovat informace poskytnuté během registrace, aby byly vždy pravdivé, přesné, aktuální a úplné.

Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné, nebo pokud budeme mít důvodné podezření, že takové informace jsou nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné, můžeme váš uživatelský účet na Webových stránkách uzavřít a odepřít vám možnost přístupu a používání Služeb.

Souhlasíte s tím, že nás budete chránit před odpovědností a ponesete plnou odpovědnost za veškeré škody v případě jakéhokoli porušení těchto podmínek.

VĚKOVÉ OMEZENÍ

Abyste si mohli vytvořit uživatelský účet a používat naše služby, musíte být starší 18 let. Pokud jste mladší 18 let, ale překračujete zákonný věk pro udělení souhlasu s používáním online služeb v místě, kde žijete (tj. 13 let v USA), doporučujeme vám pozvat rodiče nebo zákonného zástupce, aby vám pomohli s registrací vašeho uživatelský účet na Webu.

Pokud jste mladší než zákonný věk pro souhlas s používáním online služeb, nemůžete si vytvořit uživatelský účet ani používat Služby. Pokud zjistíme, že jste toto porušili, ukončíme váš uživatelský účet podle vlastního uvážení.

CHOVÁNÍ UŽIVATELE

Jako uživatel souhlasíte:

 • nenahrávat ani distribuovat neslušný, pornografický, nenávistný nebo urážlivý obsah;
 • nezveřejňovat nechtěné odkazy nebo SPAM odkazy na naše jméno nebo posílat lidi na naše webové stránky tímto způsobem;
 • nenahrávat škodlivý software, jako jsou trojské koně, červi, časované bomby, cancelboti, poškozené soubory nebo poškozená data nebo jakýkoli jiný podobný software nebo programy, které mohou poškodit naše webové stránky;
 • nepokoušet se získat hesla nebo jiné osobní údaje od ostatních členů;
 • nevyvíjet ani používat podvodné metody, ať už ručně, sdílené online, nebo prostřednictvím nějakého softwaru k získání (nejen) neoprávněných výdělků;
 • žádným způsobem neohrožovat naše zaměstnance nebo vedení naší společnosti.

Uvítací bonusy a další marketingové bonusy nebo odměny nebudou vyplaceny, pokud máme jakýkoli důvod se domnívat, že byla použita nezákonná metoda, jako je: získání více než jednoho bonusu/odměny na domácnost/IP, použití robotů k vytváření účtů a generování příjem.

OMEZENÍ JEDNOHO ÚČTU

Naši uživatelé jsou omezeni na jeden účet. Chcete-li vytvořit profil na našem webu, budete se muset zaregistrovat pomocí e-mailové adresy, kterou používáte pro svůj účet PayPal. Mějte na paměti, že uživatelé jsou také omezeni na jeden účet PayPal, který může používat pouze jeden uživatel.

To znamená, že uživatelé nemohou používat stejný účet PayPal jako ostatní členové. Pouze osoba, která se zaregistrovala pomocí e-mailu používaného pro účet PayPal, může vybrat prostředky na uvedený účet.

Jakékoli porušení těchto podmínek bude mít za následek okamžité smazání daného účtu. Vyhrazujeme si právo odstranit příslušný účet bez předchozího upozornění uživatele.

OVĚŘENÍ ÚČTU

O ověření účtu můžeme požádat kdykoli. Ověření účtu je nezbytným krokem pro udržení vašeho účtu a všech dat v bezpečí. Přidání této další vrstvy ochrany nám umožňuje držet hrozby a jakékoli potenciální zneužití mimo naše webové stránky.

V případě, že váš účet bude vybrán pro ověření účtu, budete muset postupovat podle pokynů pro ověření, které vám poskytneme. Po dokončení procesu ověření se budete moci vrátit na svůj řídicí panel a pokračovat v online průzkumech.

ODMĚNA

Odměna bude vyplacena, když je splněno následující:

 • Vydělaná částka je nad hranicí výplaty. Hranice výplaty je zveřejněna na stránce výplaty a v jednotlivých zemích se liší.
 • Vydělaná částka je schválena k výplatě (stav se změnil z čekající platby na vyplaceno).

ODHLÁŠENÍ A ODSTRANĚNÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

Jako člen souhlasíte s tím, že máme právo vás kontaktovat s příslušnými e-maily a zprávami z mobilních aplikací, pokud jste naším členem. Pokud již od nás nechcete dostávat zprávy, můžete se odhlásit přímo z uživatelského panelu nebo kontaktováním našeho zákaznického servisu na adrese support@shoppanel.net.

Pokud si přejete smazat svůj uživatelský účet, můžete jej smazat buď z řídicího panelu nastavení vašeho uživatelského účtu, nebo nám zašlete e-mail na adresu support@shoppanel.net se svou žádostí o smazání vašeho uživatelského účtu. Na základě takové žádosti trvale smažeme váš uživatelský účet, stejně jako veškerá data obsažená v uživatelském účtu, do třiceti (30) kalendářních dnů od odeslání vaší žádosti o smazání.

Uživatelé, kteří se během šesti (6) měsíců nepřihlásili nebo neprojevili žádnou aktivitu na naší webové stránce, budou označeni jako neaktivní a získané body budou nastaveny na nulu/prázdné/vypršela platnost.

DOHODA O NEZVEŘEJNĚNÍ A DŮVĚRNOSTI PRŮZKUMŮ NA SHOPPANELU

Informace a obsah, který máte k dispozici prostřednictvím používání služeb, mohou obsahovat obchodní tajemství nebo jiné důvěrné nebo vlastnické informace od prodejců nebo poskytovatelů licencí.

Souhlasíte s tím, že toto zachováte přísně důvěrné a neposkytnete žádné další osobě informace a obsah, ke kterému jste získali přístup nebo o kterém jste věděli prostřednictvím své účasti v průzkumu, projektu nebo jiných aktivitách průzkumu trhu spojených se službami.

Tyto informace nebo obsah nesmíte používat k žádnému jinému účelu než k vaší vlastní účasti ve službách v souladu s touto dohodou. Tímto souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat, pokud víte nebo máte podezření na použití nebo zveřejnění nebo přístup k takovým informacím nebo obsahu jiným, než je konkrétně uvedeno v této smlouvě.

AUTORSKÁ PRÁVA A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Veškerý software a materiály, které jsou k dispozici na našich webových stránkách, jsou ve vlastnictví nás a jsou určeny pouze pro nekomerční, informační a osobní účely. Všechna práva jsou vyhrazena námi. Pokud neexistuje písemná dohoda vlastníků Společnosti, nelze nic na webových stránkách používat pro komerční účely.

Nesmíte znovu publikovat, prodávat nebo pronajímat žádné materiály, které se objevují na našich webových stránkách.

Pokud zjistíme, že porušujete tyto podmínky, můžeme podniknout kroky nezbytné k prošetření a stíhání tohoto chování a zabránit jakémukoli jinému porušení našich podmínek.

UŽIVATELEM VYTVOŘENÝ OBSAH

Jste právně odpovědní za jakékoli materiály, které vytvoříte a odešlete na tuto webovou stránku. To zahrnuje, ale není omezeno na komentáře, otázky, poznámky, média nebo jakékoli jiné informace, které zveřejníte na našich webových stránkách nebo nám zašlete e-mailem.

Náš web nesmíte používat k:

 • zveřejňovat negativní nebo znevažující komentáře a materiály;
 • zveřejňovat jakýkoli nezákonný, obtěžující, urážlivý, urážlivý, diskriminační a pornografický obsah nebo k tomu povzbuzovat jiné lidi;
 • zveřejňovat jakýkoli nepravdivý, klamavý nebo zavádějící materiál;
 • Zasílat nebo obstarávat jakýkoli reklamní nebo propagační materiál.

Nejsme zodpovědní ani neručíme za žádný obsah generovaný uživateli. Jste výhradně odpovědní za jakýkoli obsah, který zveřejníte na těchto webových stránkách a předložíte nám.

Pokračováním v používání našich webových stránek souhlasíte a berete na vědomí, že nejsme zodpovědní za žádný obsah zveřejněný jinými uživateli, včetně jeho zákonnosti, přesnosti nebo slušnosti.

Máme právo upravovat a odstraňovat jakýkoli obsah, který se objeví na našich webových stránkách, a to z jakéhokoli důvodu.

Další informace o zakázaných činnostech naleznete v části „ZAKÁZANÉ ČINNOSTI“.

HYPERLINKY NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

V souladu s těmito podmínkami máte omezené právo odkazovat na naši webovou stránku pouze v případě, že odkaz na nás nebude prezentovat naši činnost žádným zavádějícím, nepravdivým a negativním způsobem. Toto právo můžeme kdykoli zrušit bez uvedení důvodu. V případě odvolání práva souhlasíte s tím, že odstraníte veškeré odkazy na naše webové stránky, jakmile k tomu obdržíte naši žádost.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Naše webové stránky můžete používat pouze pro zákonné účely a v souladu s těmito podmínkami.

Uživatelé naší webové stránky nesmí:

 • Používat je jakýmkoli jiným způsobem nebo pro jakýkoli účel, který porušuje tyto Podmínky;
 • Používejte jej jakýmkoli způsobem, který porušuje platné zákony a předpisy;
 • Používejte jej pro obchodní a komerční účely;
 • používat je jakýmkoli způsobem, který bude narušovat funkčnost, zabezpečení, integritu nebo výkon webových stránek;
 • používat jakýkoli software nebo zařízení, které může narušit funkčnost, zabezpečení, integritu nebo výkon webových stránek;
 • Zavádět viry, červy, trojské koně a další škodlivé a škodlivé materiály;
 • Pokuste se získat neoprávněný přístup k Webovým stránkám nebo našim serverům;
 • Reprodukovat, upravovat, přeprodávat, pronajímat, pronajímat, půjčovat, využívat, prodávat nebo používat jiným způsobem, který porušuje tyto Podmínky), materiál, který vlastníme na této webové stránce;
 • Vydávat se za jiného uživatele nebo subjekt nebo se o něj pokoušet;
 • V opačném případě se pokuste zasahovat do funkčnosti, zabezpečení, integrity nebo výkonu webových stránek.

Chcete-li se dozvědět více o obsahu vytvářeném uživateli, který není povolen na naší webové stránce, podívejte se do sekce nazvané „OBSAH GENEROVANÝ UŽIVATELEM“.

PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

Tímto prohlašujete a zaručujete, že váš přístup a používání webových stránek bude:

 • být v souladu s těmito podmínkami;
 • dodržovat všechny platné zákony, předpisy a pravidla (včetně, bez omezení, všech platných zákonů týkajících se chování online a přijatelného obsahu, soukromí, ochrany dat a přenosu technických dat);
 • nesmí být pro žádné nezákonné účely;
 • nevyvolávají, nenaznačují ani nevedou ke zveřejnění jakéhokoli nezákonného obsahu;
 • nepokračovat v žádné nezákonné činnosti;
 • neporuší ani nezneužije žádná práva k duševnímu vlastnictví společnosti Opinodo (definovaná níže) ani práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany;
 • nebude zahrnovat nahrávání, zveřejňování, zasílání e-mailů, přenos nebo jiné nabízení obsahu, který by mohl porušovat jakýkoli patent, autorská práva, ochrannou známku nebo jakákoli jiná vlastnická či duševní práva jakékoli třetí strany; a
 • nesmí být používány k vytváření, distribuci, usnadnění nebo provozování ve spojení s malwarem, spywarem, adwarem nebo jinými škodlivými programy nebo kódy.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, Opinodo vám bude poskytovat služby „TAK, JAK JSOU“ a „JAK JE K DISPOZICI“ se všemi chybami, závadami, chybami a chybami. Výslovně souhlasíte s tím, že používání webových stránek je na vaše výhradní riziko.

OPINODO TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY S OHLEDEM NA VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NA WEBOVÉM STRÁNCE, VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO STATUTÁRNÍCH, NEPŘEDPOJENÝCH, VHODNOSTĚ VZTAHUJÍCÍCH SE K PARTNERSTVÍ . TAKOVÉ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PLATÍ V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

OPINODO A/NEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI (POKUD JSOU), POSKYTOVATELÉ LICENCE, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB TŘETÍCH STRAN A DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O VHODNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO ÚPLNOSTI (i) INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA WEBU, ii) SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA ZVEŘEJNĚNÁ NA WEBU A SLUŽBY PRO JAKÉKOLI ÚČELY. SPOLEČNOST OPINODO A/NEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI (JSOU JEJÍ) TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY S OHLEDEM NA INFORMACE OBSAŽENÉ NA WEBOVÉ STRÁNCE A SLUŽBÁCH, VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, NEZÁVISEJÍCÍCH PODMÍNEK, POKUD JEJICH VYPLÝVAJÍ VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV.

BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INFORMACE A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBU A/NEBO SLUŽBÁCH MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY A ZMĚNY.

ANI SPOLEČNOST OPINODO ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI (POKUD JSOU), POSKYTOVATELÉ LICENCE, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB TŘETÍCH STRAN A DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKU ANI NEZARUČUJÍ, ŽE INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT DOSTUPNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A JAKÝCHKOLI SLUŽBÁCH VIRDE, JSOU ZDARMA POČÍTAČOVÉ PROGRAMOVACÍ RUTINY, KTERÉ OBSAHUJÍ KONTAMINUJÍCÍ NEBO DESTRUKTIVNÍ PRVKY NEBO JSOU URČENY K POŠKOZENÍ, KLIDNÉMU ZACHYCENÍ NEBO VYJMUTÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU, DAT NEBO OSOBNÍCH INFORMACÍ.

SPOLEČNOST OPINODO VÁM POSKYTUJE SLUŽBY NA WEBU V DOBRÉ VĚŘE A NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE (I) SLUŽBY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NEBO OČEKÁVÁNÍ, (II) VÁŠ PŘÍSTUP NA WEBU A SLUŽBY BUDE NEBO POUŽÍVÁNÍ, UNITERNTEDBE ZABEZPEČENÉ NEBO BEZ CHYB, (III) JAKÉKOLI ZÁVADY NA WEBOVÉ STRÁNCE A/NEBO SLUŽBÁCH BUDOU OPRAVENY, NEBO (IV) WEBOVÁ STRÁNKA A SLUŽBY NEBO JAKÝKOLI SERVER, KTERÝM K SLUŽBÁM PŘISTUPUJETE, NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY.

INFORMACE NALEZENÉ NA WEBU A V RÁMCI SLUŽEB JSOU POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY. SPOLEČNOST OPINODO NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, KTERÉ VÁM MOHOU VZNIKNOUT V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO INFORMACÍ. VEŠKERÉ INFORMACE A OBSAH NA WEBOVÉ STRÁNCE A PRŮZKUMÁCH JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝMI PRÁVAMI A NEMUSÍ BÝT PUBLIKOVÁNY, KOPÍROVÁNY, PRODÁVÁNY NEBO ZVEŘEJNĚNY NIKDE ONLINE ANI V TISKU. SPOLEČNOST OPINODO SI VYHRAZUJE PRÁVO PODNIKNOUT POTŘEBNÉ PRÁVNÍ AKCE, ABY VÁM ZABRÁNILO V (ZNOVU) ZVEŘEJNĚNÍ, KOPÍROVÁNÍ, PRODEJ, POSÍLÁNÍ NEBO TISK JAKÝCHKOLI INFORMACÍ A OBSAHU CHRÁNĚNÝCH AUTORSKÝMI PRÁVAMI, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ NA WEBU A SLUŽBÁCH.

SPOLEČNOST OPINODO NEZARUČUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE JAKÉKOLI ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ VÝSLEDKY NEBO ZISKY ZÍSKÁTE V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A SLUŽEB. SPOLEČNOST OPINODO NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ SELHÁNÍ NEBO JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY, KTERÉ VÁM ZPŮSOBÍ/UDRŽÍTE V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT WEBU A SLUŽBY.

SPOLEČNOST OPINODO TAKÉ NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI, VČASNOSTI NEBO KVALITY WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽEB NEBO OBSAHU, NEBO ŽE JAKÝKOLI KONKRÉTNÍ OBSAH BUDE NADÁLE Zpřístupněn NA WEBOVÉ STRÁNCE A SLUŽBÁCH.

VÁŠ PŘÍSTUP NEBO STAŽENÍ INFORMACÍ, MATERIÁLŮ NEBO DAT PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK TŘETÍCH STRAN JE NA VAŠEM VLASTNÍM UVÁŽENÍ A RIZIKO A BUDETE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO MAJETKU (VČETNĚ VAŠICH SYSTÉMŮ) KTERÉ VYPLÝVÁ ZE STAŽENÍ NEBO POUŽITÍ TAKOVÝCH INFORMACÍ, MATERIÁLŮ NEBO DAT.

Souhlasíte s tím, že společnost Opinodo není odpovědná za ztrátu nebo znehodnocení jakékoli kompenzace, cen nebo kreditů, bez ohledu na peněžní hodnotu, v případě, že dojde k jakékoli: změně hodnoty kompenzace (jak je stanoveno na základě výhradního a absolutního uvážení společnosti Opinodo) , chyba dat nebo serveru, chyba nebo selhání počítačového a/nebo síťového systému, trestný čin, vandalismus, kybernetický útok nebo jiné události, kvůli kterým je pro Opinodo komerčně nepřiměřené určit zůstatek nebo hodnotu kompenzace na vašem uživatelském účtu.

ODŠKODNĚNÍ A ODPOVĚDNOST

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte a ochráníte před jakoukoli odpovědností, požadavky, škodami, náklady nebo výdaji vyplývajícími z jakéhokoli nároku třetí strany na základě: vašeho porušení těchto podmínek; Vaše používání nebo zneužití webových stránek a/nebo vaše porušení práv duševního vlastnictví společnosti Opinodo. Společnost Opinodo vás odškodní a ochrání před jakoukoli odpovědností nebo výdaji vyplývajícími z nároku třetí strany na základě jakékoli nedbalosti společnosti Opinodo. „Nedbalost“ znamená hrubou nedbalost nebo úmyslné pochybení.

V případě nároku podléhajícího odškodnění podle této smlouvy odškodňovaná strana: neprodleně oznámí odškodňující straně nárok, poskytne odškodňující straně přiměřenou součinnost a pomoc na náklady odškodňující strany při obhajobě takového nároku; a umožnit odškodňující straně možnost převzít kontrolu nad obhajobou a vypořádáním takového nároku. Odškodňovaná strana je oprávněna podílet se na obhajobě takového nároku a na své náklady využít právního zástupce, který bude pomáhat při vyřizování takového nároku. Odškodňující strana musí získat předchozí písemný souhlas od řádně oprávněného signatáře odškodňované strany před uzavřením jakéhokoli urovnání ovlivňujícího práva odškodňované strany.

ODMÍTNUTÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST OPINODO, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI (JSOU JEJÍ), JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB TŘETÍCH STRAN, DODAVATELÉ A JEJICH PŘÍSLUŠNÍ ŘEDITELÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ANI ODPOVĚDNÍ ZA VAŠÍ STRANU, ZA TŘETÍ STRANU ZÁRUKA, PORUŠENÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, LIKVIDOVANÉ NEBO RESPEKTIVNÍ ŠKODY, VČETNĚ, ALE NEOMEZENO, ZTRÁTY ZISKU, VÝNOSŮ NÁHRADNÍCH SPOLEČNOSTÍ VAŠEHO WEBOVÉ STRÁNKY A/NEBO Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST OPINODO UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

KDYŽ OPINODO PŘIJÍMÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PROTI PORUŠENÍ BEZPEČNOSTI, ŽÁDNÝ PŘENOS WEBOVÝCH STRÁNEK ANI INTERNETU NENÍ ZCELA ZABEZPEČENÝ, A TAK TAKOVÉ OPINODO A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI (POKUD JSOU), POSKYTOVATELÉ LICENCE A DODAVATELÉ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘENOSOVÁNÍ, INCIR, INC. EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM, HACKOVÁNÍM, ZTRÁTOU DAT NEBO JINÝM PORUŠENÍM, KTERÉ MŮŽE DOJÍT NA WEBU A/NEBO V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB.

BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE S INTERNETOVÝM PŘIPOJENÍM SOUVISEJÍ RIZIKA, KTERÁ MOHOU ZPŮSOBIT ZTRÁTU SOUKROMÍ, DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A MAJETKU. SPOLEČNOST OPINODO SPECIÁLNĚ ODMÍTÁ A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY, ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ, TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNOSTI NEBO SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY SLUŽEB V KONKRÉTNÍ ZEMI, ÚZEMÍ NEBO REGIONU.

BEZ OHLEDU NA CO ODPOVÍDAJÍCÍ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH, OPINODO, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI (JSOU-LI JEJÍ), JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB TŘETÍCH STRAN A JEJICH DODAVATELÉ A JEJICH PŘÍSLUŠNÍ ŘEDITELÉ A VŠECHNY VÁS, ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI LSHIA PŘÍČINY JAKÉKOLI A BEZ OHLEDU NA FORMU ČINNOSTI, A POKUD JE SJIŠTĚNO ODPOVĚDNOSTÍ, TAKOVÁ ODPOVĚDNOST BUDE VŽDY OMEZENA NA MAXIMÁLNĚ 100 USD (100 00 USD).

BERETE NA VĚDOMÍ, ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST OPINODO NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÝKOLI ČIN NEBO OPOMINUTÍ JAKÉHOKOLI POSKYTOVATELE SLUŽEB TŘETÍCH STRAN, KTERÝ POSKYTUJE ČÁST/ČÁST SLUŽEB PODLE TĚCHTO PODMÍNEK.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Kliknutím na tyto odkazy budete přesměrováni na jiné webové stránky (nebo mobilní aplikace), na které se nevztahují naše zásady ochrany osobních údajů. Abyste zabránili poskytování informací podvodným webovým stránkám, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů, jakmile vstoupíte na webovou stránku, na kterou jste byli přesměrováni.

COOKIES A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

Naše webové stránky, stejně jako mnoho jiných profesionálních webových stránek, používají soubory cookie. Cookies jsou malé kousky dat, které se stahují a ukládají do vašeho počítače (nebo jiných chytrých zařízení, která používáte), když vstoupíte na naše webové stránky.

Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie, o tom, jak je používáme a jak je můžete na svém zařízení upravit/zakázat, prostudujte si naše zásady používání souborů cookie.

ODDĚLITELNOST

V případě, že jakékoli ustanovení těchto podmínek bude nevymahatelné nebo neplatné podle jakéhokoli platného zákona nebo bude tak rozhodnuto jakýmkoli příslušným soudním rozhodnutím, taková nevymahatelnost nebo neplatnost nezpůsobí, že zbývající ustanovení těchto podmínek budou nevymahatelná nebo neplatná, a v takovém případě , tato zbývající ustanovení budou změněna a vykládána tak, aby co nejlépe splnila cíle takového nevymahatelného nebo neplatného ustanovení v mezích platného práva nebo příslušného soudního rozhodnutí (rozhodnutí).

VZDÁNÍ SE

Každá strana souhlasí s tím, že jakékoli zpoždění nebo opomenutí ze strany druhé strany při výkonu jakéhokoli práva, pravomoci nebo nápravy podle těchto podmínek nebude automaticky fungovat jako vzdání se takového práva, pravomoci nebo nápravy nebo jakéhokoli jiného práva, pravomoci nebo nápravy a žádné vzdání se bude účinné, pokud nebude písemné a podepsané stranou, která se vzdává. Dále vzdání se nebo jednorázové nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva, pravomoci nebo opravného prostředku kteroukoli stranou podle této smlouvy při jedné příležitosti nebude vykládáno jako překážka vzdání se jakéhokoli následného nebo jiného práva, pravomoci nebo opravného prostředku při jakékoli jiné příležitosti.

VĚKOVÉ OMEZENÍ

Abyste si mohli vytvořit uživatelský účet a používat naše služby, musíte být starší 18 let. Pokud jste mladší 18 let, ale překračujete zákonný věk pro udělení souhlasu s používáním online služeb v místě, kde žijete (tj. 13 let v USA), doporučujeme vám pozvat rodiče nebo zákonného zástupce, aby vám pomohli s registrací vašeho uživatelský účet na Webu.

Pokud jste mladší než zákonný věk pro souhlas s používáním online služeb, nemůžete si vytvořit uživatelský účet ani používat Služby. Pokud zjistíme, že jste toto porušili, ukončíme váš uživatelský účet podle vlastního uvážení.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

V případě jakékoli neshody mezi Stranami ohledně výkladu a implementace jakéhokoli aspektu těchto Podmínek se Strany zavazují, že před zahájením jakéhokoli soudního/soudního řízení proti sobě navzájem projednají v dobré víře s cílem dosáhnout smírného řešení.

Tyto podmínky budou vykládány, řízeny a vymáhány v souladu se zákony Dánska.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Máte-li jakékoli spory, stížnosti nebo obavy týkající se naší webové stránky, souhlasíte s tím, že se nejprve pokusíte spor vyřešit tím, že nás kontaktujete na adrese support@shoppanel.net.

UDĚLÁME ZMĚNY SMLUVNÍCH PODMÍNEK?

Vyhrazujeme si právo tento dokument čas od času aktualizovat a měnit. Změněné smluvní podmínky budou mít aktualizované „revidované“ datum, které bude viditelné v horní části této stránky. Aktualizovaná verze vstoupí v platnost, jakmile bude zveřejněna na našich webových stránkách.

Chcete-li být stále aktuální, pravidelně kontrolujte tuto stránku, zda neobsahuje nějaké změny. Pokud s některými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte prosím naše webové stránky okamžitě používat.

Pokračováním v používání našich webových stránek souhlasíte se všemi podmínkami uvedenými v našich zásadách ochrany osobních údajů, zásadách používání souborů cookie a smluvních podmínkách.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich podmínek, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese support@shoppanel.net. Ozveme se Vám co nejrychleji zpět!