Betalning

Som medlem i Shoppanel.net/se kommer du automatiskt få in pengar till din Shoppanel.net/se profil. När du har tjänat över 100 kronor kan du få dem betalt.

Vi har valt att använda online-plånboken PayPal till att betala medlemmarna i panelen. För att använda Paypal måste du skapa en gratis PayPal-profil. När du har överfört pengar från Shoppanel.net till PayPal kommer du att kunna överföra pengar från PayPal till ditt vanliga bankkonto. Du kan naturligtvis också använda ditt PayPal-konto som betalning när du handlar online.

Det är säkert och ganska lätt att använda Paypal.

Man kan använda som tumregel att 0,80-1,00 krona motsvarar ungefär en minuts undersökning.

 

FROM TO PRICE
0 2 2.00 SEK
3 4 3.00 SEK
5 5 4.00 SEK
6 7 5.00 SEK
8 9 7.00 SEK
10 11 9.00 SEK
12 13 10.00 SEK
14 15 12.00 SEK
16 19 13.00 SEK
20 24 15.00 SEK
25 27 20.00 SEK
28 33 25.00 SEK
34 + 30.00 SEK